Bötesbelopp

2017-09-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man blir dömd till böter för angivelsebrott, ofredande och har försörjningsstöd och skuldsanering. Om man har erkänt och får ett straff föreläggande. Hur mycket kan bötesbeloppet hamna på? Tas det nån hänsyn till ens ekonomiska situation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid utdömande av böter finns schablonbelopp för vissa brott som domstolen kan utgå ifrån, men domstolen måste också göra en enskild bedömning i varje fall. När domstolen gör en sådan bedömning tar de i vissa fall hänsyn till personens ekonomiska ställning och situation. Tyvärr kan inte jag ge dig ett exakt eller ungefärligt belopp som böterna skulle kunna hamna på, då det krävs en helhetsbedömning av alla omständigheter i målet för att avgöra detta.

Om du har några andra frågor eller funderingar, är du välkommen att ställa dem.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?