FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/12/2015

Böter vid snatteri

Hej, det var så att jag snatta ett par örhängen som har värde mellan 100-150 kr, väktare stoppa mig och min vän och de hittade örhängena i min ficka. Jag erkände att jag snatta när polisen kom och de tog tillbaka örhängena. Vad kommer hända? Kommer jag få böter? Hur mycket kommer det att ligga på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du olovligen tillgrep örhängena och de hade ett värde under 1000 kronor (en gräns utarbetad i praxis) är handlingen att se som snatteri, precis som du säger. Snatteri stadgas i 8 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1). Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är svårt för mig att bedöma vad du kommer att få för straff för snatteriet eftersom det är upp till domstolen att bedöma i varje enskilt fall. Jag tror att, med tanke på det ringa värdet på örhängena du tillgrep och att böter är den vanligaste påföljden vid snatteri, att straffet troligtvis blir böter.

Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter. Vid bedömning mellan om dagsböter eller penningböter ska dömas ut ser man till 25 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K25P1S1). Där föreskrivs att om det inte framgår i paragrafen (vilket det inte gör här) vilken slags böter som ska dömas ut, döms dagsböter ut. Penningböter döms ut om brottet bör föranleda lägre än 30 dagar dagsböter.

När man beräknar storlek på dagsböter tar man hänsyn till din inkomst och ekonomiska förhållande, där en dagsbot utgörs av cirka 1/1000 av årsinkomsten samt ekonomiska uppgifter från dig, minskat med 20 % (mtp inkomstskatt), ett halvt prisbasbelopp om man har barn i hushållet och ett prisbasbelopp om make/sambo inte har högre inkomst än ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2015 är 44 500 kronor. Penningböter är däremot endast beroende av hur allvarlig förseelsen är.

För att ge dig en viss vägledning vid storleken på eventuell böter är minsta dagsböter 750 kronor, 25 kap. 2 § 3 stycket brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1). Penningböter bestäms till lägst 200 och högst 4000 kronor, 25 kap. 3 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K25P3S1).

Jag hoppas att du känner att du fick viss klarhet i frågan!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”