FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2022

böter för ringa stöld

Ringa stöld betalade inte för en sak som kostade 619kr och tänkte betala sen när jag påkommen men fick 6200kr i böter kan det stämma då jag får bidrag från Försäkringskassan aktivitetstöd runt 11000kr får jag men ändå tycker 6200kr är lite hårt och ta i kan man kanske minska beloppet eller är det bara att sucka upp och betala?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Brottet ringa stöld

Om man tar vad som tillhör annan i syfte att tillägna sig det, gör man sig skyldig till brottet stöld, och om det har ett värde under 1 250 kr bedöms det enligt praxis så som ringa stöld (8 kap. 2§ brottsbalken). Straffet för detta brott är böter eller fängelse högst sex månader. Enligt praxis är det extremt ovanligt att dömas till något annat än dagsböter.

Dagsböter

Dagsböter är en bötesform som består av två delar, en del som baseras på brottets allvar som sätts i antalet dagsböter, en del som baseras på gärningspersonens ekonomiska förhållanden som sätts i en summa som gångas med antalet dagsböter (25 kap. 1-2§§ brottsbalken). Vad gäller den första delen, bedöms detta vanligen enligt praxis efter värdet på det man stulit. Har man stulit för mellan 500-650 kr blir det enligt praxis vanligen cirka 60 dagsböter. Vid den andra delen beaktas tillgångar, stora skulder, förmögenhet och om man är försörjningsskyldig för barn. Beräkningen görs utifrån en kalkyl av riksåklagaren. Den baseras på årsinkomsten före skatt, vilket för dig blir 132 000 kr. För varje barn som man är försörjningsskyldig för, dras 24 150 kr av. Sedan delas denna summa på 1 000 och till sist dras 50 kr av för utjämning. Sedan kan ytterligare läggas till om man har en förmögenhet som överstiger 1 500 000 kr. Då jag inte vet om du har några barn eller förmögenhet, kommer jag inte beakta det i min beräkning, utan ditt dagsbotsbelopp borde vara 132 000/1000– 50 = 80. Totalt borde ditt dagsbotsbelopp, om du endast tjänar 11 000 kr i månaden, inte har några barn eller någon förmögenhet, bli 4 800 kr (60x80).

Råd

Jag kan inte med säkerhet säga att ditt dagsbotsbelopp är satt för högt, då jag inte vet tillräckligt om dina ekonomiska omständigheter, men endast baseras på det du angett, kan det vara för högt. Om dina inkomstförhållanden har förändrats sedan du fick dagsboten, bör du begära att få saken prövad. Det innebär att om du fått dagsböter genom strafföreläggande från åklagaren, kan du låta bli att godkänna det så går det till domstol för prövning. Om ärendet kommit till domstol, kan du om målet avses att avgöras utan huvudförhandling begära huvudförhandling och förtydliga din version, eller ge in underlag som ger stöd för att du inte tjänar så mycket. Du förlorar som utgångspunkt inte på att begära att målet prövas i domstol. Jag kan dock inte garantera att domstolen ändrar böterna, om det finns andra omständigheter i dina ekonomiska förhållanden som påverkat dagsböterna, men du kan alltid försöka!

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”