Bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter

Hej. Vi bor i en bostadsrättförening där det finns en infart till tiotal fastigheter. Föreningen har nyligen lagt en stor växt kruka som blockerar vägen in till fastigheterna. Föreningen påstår det har varit mycket trafik i infarten med massa olovlig parkering därav bestämt sig att blockera vägen men stor blomkruka. Jag tycker det märkligt att man har tagit det beslutet för i princip blockerar man vägen för utryckningsfordon. Dvs man måste flytta på den stora krukan för att passera in. Är detta ens lagligt att man får ställa objekt och blockera vägen på det viset för att man tycker det mycket bilar som körs in och ut. Man har ju rätt till att köra in för på och avlastning.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån det de omständigheter som du beskriver finns det två huvudsakliga frågor att svara på. Har din bostadsrättsförening rätt att placera krukan på det sätt som du nämnt:

i förhållande till dig som bostadsrättshavare?i förhållande till det allmänna (staten eller kommunen)?

Vilka rättigheter och skyldigheter gäller för bostadsrättsföreningen gentemot bostadsrättshavaren?

Eftersom du bor i en bostadsrätt tillämpas bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL) (1 kap. 1 § BRL). Som bostadsrätthavare är du medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § BRL). En bostadsrättsförening ska ha en styrelse och stadgar (1 kap. 2 § BRL). Stadgarna fungerar som ett juridiskt bindande avtal mellan medlemmen och föreningen som ni båda parter måste följa. Stadgarna får däremot inte strida mot lag. Ledamöter som väljs in i styrelsen ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat (7 kap. 7 § EFL).

Som medlem i bostadsrättsföreningen kan du vid föreningsstämma besluta i vissa frågor som rör föreningens angelägenheter (6 kap. 1 och 10 § EFL). Du har även en rätt att vid föreningsstämma besluta om väsentliga förändringar av föreningens mark (9 kap. 15 § BRF). Väsentliga förändringar räknas som om- och tillbyggnationer. Alla frågor som föreningsstämman inte har en ensam beslutanderätt över utgör förvaltning. Förvaltning ansvarar styrelsen för (7 kap. 4 § punkt ett EFL). Inom ansvaret ligger en rätt att besluta om förvaltningen utan att behöva lyfta frågan på en föreningsstämma. Förvaltningen omfattar föreningens löpande verksamhet, till exempel skötsel av utemiljön.

Vad gäller i din situation?

Om inte stadgarna anger något annat gäller följande för dig. Att flytta på krukväxten på det sätt som du beskrivit omfattas inte av en sådan angelägenhet som du genom föreningsstämma har rätt att besluta om. Detta är i stället en åtgärd som berör föreningens förvaltning, vilket styrelsen ansvarar och beslutar om.

Jag rekommenderar att du i första hand läser igenom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna kan ge ytterligare information om vilka rättigheter och skyldigheter du har i detta enskilda fall. I andra hand bör du lyfta problemet med styrelsen informellt eller lämna in ett ärende i form av en motion. En motion måste behandlas vid en föreningsstämma (6 kap. 15 § EFL).

Vilka rättigheter och skyldigheter gäller för bostadsrättsföreningen gentemot det allmänna?

Att blockera vägen för utryckningsfordon

Att någon av bostadsrättsföreningens medlemmar blockerar vägen för ambulanssjukvård kan räknas som sabotage mot blåljusverksamhet (13 kap. 5 c § brottsbalken). För att dömas till detta brott krävs det att gärningen varit ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamheten.

Vad gäller i din situation?

Enligt min bedömning ser jag inte det som troligt att någon eller några av bostadsrättsföreningens medlemmar begått brottet sabotage mot blåljusverksamhet. Krukan ska ha placerats där medvetet för att förhindra framfarten. Det ska även vara ett hindrande av allvarlig art.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”