Bostadsrätt ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har en bostadsrätt som jag är ensam ägare på. Om jag och min sambo bor där och vid senare tillfälle gifter oss. Vid eventuell skilsmässa sen har hon någon rätt till lägenheten då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framgår i 7 kap. 2 § ÄktB:

”Enskild egendom är
1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.”

Båda makarnas giftorättsgods läggs samman efter att skulder har dragits av, och delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB.

Således om ni gifter er kommer din maka vid äktenskapsskillnad ha rätt till halva bostadsrätten, trots att det är du som har köpt bostadsrätten och står på kontraktet. Hon kan även ha en övertaganderätt på bostadsrätten om hon anses ha det största behovet av bostaden, dock mot avräkning på sin bodelningslott, se 11 kap. 8 § ÄktB. Dock kan ni göra bostadsrätten till din enskilda egendom genom äktenskapsförord, då ingår den inte i bodelningen och hela bostadsrätten tillfaller dig. Emellertid gäller fortfarande övertaganderätten om det är skälig.

Nu när ni är sambor ingår bostadsrätten i en eventuell bodelning enbart om du har köpt den under tiden ni varit sambor, eller om du köpte den i syfte för att ni tillsammans skulle bo där senare. Således om du köpte bostadsrätten innan ert samboförhållande inleddes kommer din sambo inte ha rätt till din bostadsrätt vid en separation. Se 3-5 §§ Sambolagen. Dock finns även en övertaganderätt gentemot likvid i sambolagen i 22 §. Emellertid krävs det i princip att ni ska ha barn tillsammans, eller väntar barn, och att barnet ska bo hos din sambo och att hon därför bäst behöver bostadsrätten.

Men för att ge ett kort svar på sin fråga: om du och din sambo gifter er kommer hon ha rätt till hälften av bostadsrätten såvida den inte är din enskilda egendom. Detta trots att det enbart är du som köpt den och står som ägare.

ÄktB hittar du här.
Sambolagen hittar du här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (923)
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (81741)