Bostadsrätt i testamente

2019-03-21 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående arv och testamente.Min mormor bor i en lägenhet som hon köpte för 40 år sedan och nu på äldre dagar börjar så har hon börjat tänka på vad som ska hända med denna efter hon går bort. Hennes största önskan är att jag får den, men hur ser det egentligen ut med arvet? Hon har två barn, som är min mamma och min morbror. Räcker det att hon skriver i testamentet att lägenheten ska stå/skrivas/ägas av mig från den dagen hon går bort? Behöver jag isåfall betala en summa till bröstarvingarna av värdet på lägenheten eller liknande? Behöver vi redan nu kontakta hennes förening?Hur funkar detta? Och framförallt: går detta att genomföra, med tanke på bröstarvingarna och deras förtur? Jag är 22 år gammal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill ha svar på dels om det är möjligt att din mormor testamenterar bort bostadsrätten till dig, dels hur det fungerar med själva övertagandet av bostadsrätten. Nedan refererar jag till Ärvdabalken (ÄB) och Bostadsrättslagen (BrL).


Bostadsrätt i testamente

Huvudregeln är att bröstarvingarna till din mormor, d.v.s din mamma och morbror, efter din mormors död erhåller arvet efter henne (2 kap. 1 § ÄB). Din mormor kan dock med hjälp av ett testamente sätta denna arvsordning åt sidan och istället tilldela hela, eller delar av arvet, till annan person än bröstarvingarna. Det är därför fullt möjligt att din mormor skriver i ett testamente att hon önskar att bostadsrätten ska tillfalla dig, barnbarnet, istället för din mamma och morbror. Vid tolkningen av testamente ska en alltid utgå från testators vilja (11 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att om det av testamentet framgår att din mormor vill att bostadsrätten ska tillfalla dig, ska bostadsrätten tillfalla dig.


Laglott

Vad som ska nämnas i sammanhanget är att din mamma och/eller din morbror kan, om de vill, jämka testamentet och begära ut sina laglotter (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB). Med detta menas att din mamma och/eller morbror kan begära ut hälften av vad de skulle ha erhållit om din mormor inte hade skrivit något testamente, i detta fall hälften av värdet av bostadsrätten. De måste själva åberopa detta inom sex månader från dess att de tog del av testamentet. Om så inte görs inom sexmånadersfristen, förloras rätten till laglotten (7 kap. 3 § 3 st. ÄB).


Medlemskap i bostadsrättsföreningen

En ägare till en bostadsrätt måste, för att få nyttja bostadsrätten, godkännas som medlem av bostadsrättsföreningen (6 kap. 1 § BrL). Detta gäller också när en överlåtelse av en bostadsrätt har skett genom testamente (6 kap. 2 § BrL). Bostadsrättsföreningen får ställa upp egna villkor för medlemskap i sina stadgar (2 kap. 1 § BrL), men dessa villkor begränsas (2 kap. 2 § BrL). För att kunna nyttja bostadsrätten måste du således bli medlem i den aktuella bostadsrättsföreningen, vilket vanligtvis inte brukar vara något problem. Om en bostadsrätt har övergått genom testamente och du inte har antagits till medlem, får föreningen uppmana dig att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för förvärvarens räkning (6 kap. 2 § BrL).

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela finns det inget hinder för din mormor att genom ett testamente tilldela dig bostadsrätten. Din mamma och /eller morbror kan dock begära ut sin laglott. I ett sådant scenario skulle din mamma och/eller morbror ha rätt till 25 % vardera av värdet av bostadsrätten, d.v.s hälften av var de skulle ha erhållit om det inte fanns något testamente med i bilden. För att kunna nyttja bostadsrätten måste du bli medlem i den aktuella bostadsrättsföreningen. Detta brukar vanligtvis inte vara något problem, men om du är osäker på vilka villkor som bostadsrättsföreningen har uppställt i sina stadgar, råder jag dig att tala med föreningen och undersöka vilka krav som de ställer upp för medlemskap. Du har 6 månader på dig att bli medlem i bostadsrättsföreningen från dess att föreningen uppmanar dig att ansöka om medlemskap, innan det blir aktuellt med tvångsförsäljning.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2377)
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?
2020-02-21 Fri förfoganderätt och testamentstolkning
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente

Alla besvarade frågor (77230)