FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/12/2016

Bostadsrätt i gåva till annan än bröstarvingar

Vad gäller när min pappa sagt han ger bort sin lägenhet ifall han dör till sin flickvän (ej sambo) ett år innan hans plötsliga död?

Det sägs det finns ett gåvobrev på HSB i Södertälje men jag har varit där och får ej se det. Hur ska jag veta att det gjordes på rätt sätt? Hört att ett gåvobrev som är gåva efter att personen avlidit inte gäller längre. Stämmer det?

Så jag och min bror han ingen som helst möjlighet att få tillbaka pappas lägenhet?

Det känns så fruktansvärt fel att den här kvinnan ska få pappas lägenhet när dom inte ens var sambo, hon lät inte min pappa träffa sina barn eller barnbarn. Det tar imot något så fruktansvärt..

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du och din bror är din pappas enda barn. Enligt 2:1 ÄB har du och din bror som är s.k. bröstarvingar rätt till hälften var av din pappas kvarlåtenskap (den egendom han lämnade kvar efter sig) i arv.

Även om er pappa har testamente har du och din bror rätt till 1/4 var av kvarlåtenskapen. Denna rätt kallas laglott enligt 7:1 ÄB.

Ett testamente måste se ut på ett visst sätt (bl.a. vara skriftligt och upprättats med två vittnen), vilket framgår av 10:1 ÄB. Gåvobrevet skulle kunna anses vara ett testamente om det uppfyller de krav som anges i 10 kap ÄB.

Detta testamente måste delges dig och din bror t.ex. skriftligen enligt 14:4 ÄB. Den som har skyldighet att se till att den här delgivningen sker är testamentstagaren, vilket i det här fallet skulle vara flickvännen. Eftersom ni inte har fått se gåvobrevet verkar det som att det inte är ett testamente. Om det av någon anledning ändå skulle visa sig att det är ett testamente och om lägenhetens (jag utgår från att det är en bostadsrätt) värde utgör mer än hälften av kvarlåtenskapens värde kan ni begära jämkning av testamentet/gåvobrevet enligt 7:3 ÄB för att göra gällande er laglott.

Om gåvobrevet inte kan anses utgöra ett testamente utan endast ett gåvobrev har flickvännen inte rätt till lägenheten såvida den inte överlämnats till flickvännen när din pappa levde, vilket innebär att hon måste vara delägare/medlem i bostadsföreningen (1:3 Bostadsrättslagen). Detta framgår av 1 § GåvoL. Detta skulle innebära att du och din bror har rätt till bostadsrätten enligt 2:1 ÄB. Det är något ni bör göra gällande under bouppteckningen. Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20:1 ÄB). Under denna går man igenom och gör en sammanställning av er pappas tillgångar (såsom bostadsrätten) och skulder.

Hoppas du fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare