Bostadsfastighet och arv när man inte har gemensamma barn

2017-07-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag äger 1/3 av vår bostadsfastighet. Vi har inga gemensamma barn, min man har 2 barn och jag har 1 barn. Hur blir det med fastigheten om har dör först? Hur blir det om jag dör först?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din make äger resterande 2/3 av fastigheten.

Bodelning ska göras innan arv

Vid en makes död ska en bodelning ske (9:1 ÄktB). I bodelningen görs en beräkning och fördelning av värdet av ert gemensamma giftorättsgods, vilket regleras i detalj i 11 kap. ÄktB.

Giftorättsgods är sådant som inte har gjorts till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord (10:1 ÄktB). Jag utgår från att hela fastigheten är giftorättsgods, eftersom du inte har skrivit något om att den skulle vara enskild egendom.

Här kommer ett exempel på hur en sådan bodelning skulle kunna se ut i ert fall. Tänk på att den här uträkningen kan variera beroende på hur stora skulder ni har och er egendom i övrigt.

Exempel bodelning i ert fall

Om fastigheten är värd 1 000 000 kr och ni inte har några skulder eller annan egendom, kommer ni att få 500 000 kr var som andel i bodelningen (11:3 ÄktB). Detta beräknas på så sätt att ert nettogiftorättsgods räknas ihop och sedan som regel fördelas lika mellan er. Ert nettogiftorättsgods utgörs av ert respektive giftorättsgods minus skuldavräkning:

Ditt nettogiftorättsgods: 1/3 * 1 000 000 kr - 0 kr= 333 333 kr

Din makes nettogiftorättsgods: 2/3 * 100 000 kr -0 kr= 666 666 kr

Ni får (333 333 + 666 666) / 2 = 500 000 kr var.

Kvarlåtenskap

Det ni får som andel är det som blir kvarlåtenskapen för den som avlider först. Kvarlåtenskapen är det som ska gå i arv.

Om du avlider först

Om du avlider först kommer din kvarlåtenskap på 500 000 kr (i det här exemplet) gå till ditt barn (2:1 ÄB). I sådant fall skulle ditt barn äga hälften av fastigheten medan din make äger den andra hälften.

Ditt barn kan välja att avstå detta arv i väntan på att din make går bort, för att efter hans bortgång få en del av hans kvarlåtenskap (som kan öka eller minska beroende på vad han gör med sin egendom) (3:1 ÄB). Ditt barn kommer i sådant fall, så som det ser ut i exemplet, få ut hälften av din makes kvarlåtenskap (när han går bort) eftersom din kvarlåtenskap i sådant fall skulle utgöra hälften av hela hans förmögenhet efter bodelningen.

I detta fall har din make rätt att köpa ut ditt barn för att kunna bo kvar i fastigheten (11:8 ÄktB).

Om din make avlider först

Om din make avlider först sker samma sak för hans barn. Hans barn kommer att ärva 500 000 kr (som de får dela på). Detta innebär att hans barn kommer att äga 1/4 var av fastigheten och du kommer att äga hälften av fastigheten.

Här gäller, på samma sätt som ovan beskrivet, att hans barn kan avstå sina arv och vänta på sina arv tills du går bort, vilket innebär att de får 1/4 var av din kvarlåtenskap. Valet är dock helt och hållet deras (3:1 ÄktB).

I detta fall har du rätt att köpa ut hans barn för att kunna bo kvar i fastigheten (11:8 ÄktB).

Sammanfattning

Innan arvet (såsom en del av värdet av fastigheten) ska delas ut, ska bodelning göras (9:1 ÄktB).

Som regel kommer en bodelning leda till att ni får hälften (av värdet) av fastigheten var (11:3 ÄktB). Tänk på att resultatet kan vara annorlunda om ni har annan egendom (giftorättsgods) och/eller skulder.

De som ärver er är era barn, vilket innebär att ditt barn kommer att äga hälften av fastigheten om du avlider först och att hans barn kommer att äga hälften av fastigheten om han avlider först (om ni inte har skulder eller annat giftorättsgods som kan påverka bodelningen).

Den efterlevande maken är den som har rätt att köpa ut arvingarna för att ha kvar fastigheten som bostad (11:8 ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?