Bostad vid lottläggning och särkullbarns arvsrätt

2015-12-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag är gift med en man som drabats av svår sjukdom tyvärr.Han har två tidigare äktenskap bakom sig, i det första äktenskapet finns två barn i det andra äktenskapet finns ett barn.Vi har skrivit testamente och det står att den som överlever den andra ska ha fri förfoganderätt.Vi äger en bostadsrätt tillsammans, kommer jag att kunna bo kvar eller msåte jag lösa ut barnen omgående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din makes barn kan välja att avstå från deras rätt till hälften av arvet tills det att även du har avlidit, 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken. Om de däremot kräver att få det när deras far avlider, så har du rätt till hälften med fri förfoganderätt, om inget annat anges i testamentet.

När ni gör bodelning så kan du välja att få bostadsrätten, medan din makes barn kan få annan egendom. Du har sannolikt lättast för att argumentera för att du har störst behov av bostaden, 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. Om t.ex. bostadsrätten är det enda av värde, får du ersätta barnen för halva dess värde. Notera att detta enbart gäller om de kräver att få del av sitt arv direkt.

Det kan alltså vara så att du behöver ersätta barnen direkt, men du har åtminstone som utgångspunkt rätt att få bostadsrätten i bodelningen.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86873)