Bortfallande av påföljd för bedrägeri, olaga hot samt stöld. Preskriptionstider.

2017-10-26 i Påföljder
FRÅGA
Jag blev av med bl guld av en bedragare som metodiskt lurade mig hotade min familj psykade mig Psykningar och hot.Detta var 2,5år sen . han har blivit dömd för flera tjejer och höga skadestånd efter detta hände . så nu vågar jag anmäla är det försent?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Preskriptionstid

En person kan inte bli dömd för ett brott om personen som begått brottsgärningen inte blir häktad eller åtalad för brottet inom en viss preskriptionstid. Denna preskriptionstid varierar beroende på hur allvarligt brottet är. Preskriptionstiden gäller från och med tidpunkten för fullbordandet av den brottsliga handlingen.

Preskriptionstiden är enligt 35 kap. 1 § brottsbalken (BRB).

2 år för brott som kan ge fängelse i högst ett år,

5 år om svåraste straffet är mellan 1 till 2 år,

10 år om svåraste straffet är mellan 2 till 8 år,

15 år om svåraste straffet är över 8 år, och

25 år om fängelse på livstid kan följa på brottet.

Bedrägeri och bedrägeri

Olaga hot kan som mest ge fängelse i ett år (4 kap. 5 § brottsbalken). Detta innebär att preskriptionstiden är 2 år. Bedrägeri kan som mest ge fängelse i två år. Detsamma gäller för stöld. Detta innebär att preskriptionstiden är 5 år. Du eller en åklagare har alltså lite mer än 2 år kvar tills rätten att föra talan mot personen vid domstol upphör.

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95665)