Borde vi skriva testamente om vi båda har särkullbarn?

2019-01-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Jag och min make har inga gemensamma barn. Jag har tre barn sedan ett tidigare äktenskap och min make har två särkullbarn. Vi äger ett hus gemensamt och det finns inget äktenskapsförord. Om någon av oss dör kommer alltså halva delen av våra gemensamma tillgångar (som egentligen endast är själva huset) att ärvas av den avlidnes särkullbarn.Är det hälften av den enes tillgångar som utgör arvslotten för den avlidnes särkullbarn? Man läser att laglotten (halva arvslotten) kan särkullbarn utkräva direkt. Men när kommer de då i så fall att kunna få resten av arvet? Om våra tillgångar (huset) är värt 4 milj blir ju arvslotten 2 milj för den andres barn. Men laglotten blir 1 milj. Är det endast 1 milj som den efterlevande ska få fram till den andres barn om de kräver ut sitt arv direkt? När har de då rätt till den andra miljonen?Vi är båda överens om att det i slutänden ska vara så att min del av huset ska tillfalla mina barn och makens del av huset ska tillfalla hans barn. Hur ska vi göra för att få till detta och att den efterlevande inte ska behöva hamna i en omöjlig situation när den andres särkullbarn vill ha ut sitt arv?Borde vi skriva testamente? Hur skrivs detta för att få till vår önskade "rättvisa" i slutänden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledande

Den lagen som behandlar din fråga är Ärvdabalken (ÄB).


Är det hälften av den enes tillgångar som utgör arvslotten för den avlidnes särkullbarn?

Det finns två begrepp som behöver förklaras här, arvslott och laglott. Arvslotten är all den egendom den avlidne lämnar efter sig. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. I ditt exempel så äger både du och din make 2 miljoner var, dina barns laglott blir då 1 miljon, det samma gäller din makes barn. Dina tre barn får alla 1 miljon/3 var i laglott och din makes barn får 1 miljon/2.


När kommer särkullbarnen då i så fall att kunna få resten av arvet?

Precis som du skriver så kan särkullbarn välja att plocka ut sitt arv direkt efter att deras förälder avlidit, 3 kap. 1 § ÄB. Om det är så att föräldern inte har skrivit ett testamente där någon egendom ska ges bort till någon annan än de egna barnen så ärver barna hela arvslotten. Barnen ska ha minst sin laglott men får i många fall mer än så. Om du och din make inte skriver ett testamente kommer särkullebarnen få hela den avlidnes arv dvs 2 miljoner, de kan välja att plocka ut det direkt.


Hur gör ni så att den efterlevandes möjlighet att bo kvar i huset maximeras samtidigt som det i slutändan ska bli "rättvist" mellan särkullbarnen?

Jo det gör ni genom att skriva ett testamente. I testamentet ska ni skriva att den först avlidnas särkullbarn ska få ut sin laglott (50% av den makens egendom). Resterande egendom ska därefter testamenteras till den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Det innebär att den maken som lever vidare får behålla, spendera och leva på hälften av den andres egendom. Det innebär därmed att den efterlevande enbart behöver ge den avlidnes särkullbarn 25 % av makarnas gemensamma egendom (25 % av huset var 1 miljon). Den andra miljonen, som är den avlidnes, testamenteras då bort till den efterlevande maken som får behålla 3 miljoner av det gemensamma och kan förhoppningsvis behålla huset.

Men för att det i slutändan ska bli rättvist mellan alla särkullbarn så ska även den avlidnes barn ärva när den efterlevande maken slutligen dör, 3 kap. 2 § ÄB. Den först avlidnes barn har rätt till 1/3 av den efterlevandes egendom som kompensation för att de bara fick ut laglotten tidigare.

Ett räkneexempel:

Make A och B har gemensamt 4 miljoner kronor. A har 3 särkullbarn och B har 2 särkullbarn, inga gemensamma barn finns. Makarna har ett testamente som säger att den först avlidnes särkullbarn ska få ut sina laglotter, resterande ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt. En dag dör B. Nu ska A:s och B:s egendom delas upp. A har 2 miljoner och B har 2 miljoner. B:s 2 miljoner utgör arvslotten. B:s barn ska nu få sina laglotter som är hälften av arvslotten = 1 miljon att dela på. Resterande testamenteras till A = 1 miljon. Efter det här har A 3 miljoner och B:s barn har 1 miljon. Lite senare dör A. Nu ska både A:s och B:s barn ärva. B:s barn ska få ut samma andel som sköts upp genom testamentet, andelen var 1/3 av A:s egendom. Resterande 2/3 får A:s barn dela på. Här är det viktigt att hålla isär en sak. Det är samma andel B:s barn ska få, inte samma summa. Om huset har ökat i värde sen B dog kommer B:s barn få mer än 1 miljon. Om huset har minskat i värde kommer B:s barn få mindre än 1 miljon. Vi förutsätter att det är samma. B:s barn får då 1 miljon och A:s barn får 2 miljoner. Både A:s och B:s barn har i slutändan fått lika mycket pengar men vid olika tidpunkter.


Avslutande

För att säkerställa att det blir rättvist mellan särkullbarnen bör ni skriva ett testamente. Om ni behöver hjälp med det kan ni kontakta Lawlines juristbyrå. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69223)