Bör vi skydda egendomen genom gåvobrev eller testamente?

Hej! Vi är två äldre gifta makar som önskar se till att arvet efter oss enbart tillfaller våra barn (gift resp sambo). Kan man göra så här: Vi skriver ett gåvobrev att våra barn får all vår lösa och fasta egendom att delas lika som gåva och utgöra enskild egendom. Gåvan får disponeras efter att vi båda gått bort, dessförinnan förvaltas de av oss.

1. Kan man göra så?

2. Skulle det få till effekt att barnens resp partner vid en ev separation ej får del av arvet?

3. Om detta är lagligt och ger önskad effekt, skulle ni då kunna upprätta ödvändiga handlingar?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är fullt tillåtet att upprätta en handling där ni försäkrar er om att era tillgångar ska tillägnas era barn och inte tillfalla deras partners vid en eventuell äktenskapsskillnad eller separation mellan sambor. Att skriva ett gåvobrev är ett alternativ som kan användas för att överlämna egendom till era barn efter er. Dock tolkar jag det som att ert syfte med gåvobrevet snarare liknar syftet med ett testamente?

Gåvobrev är inte helt oproblematiska att upprätta. Det kan dock bli en del komplikationer kring den juridiska frågan "när gåvan ska anses fullbordad". Eftersom ni vill ge ett gåvobrev till era barn men inte vill att gåvan ska verkställas förrän efter er bortgång kan man tala om att ni vill göra en så kallad utfästelse av gåva, ett löfte om att era barn i framtiden kommer att få ta emot viss egendom. Huvudregeln för sådana gåvor är att de blir giltiga först efter att de fullbordats, se lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 1 kap 1 § första meningen. Detta skulle innebära att er gåva inte skulle bli fullbordad eller giltig förrän egendomen tillfallit era barn. Det finns en möjlighet att undvika kravet på fullbordande av gåva genom att skriva en skriftlig utfästelse och sedan överlämna det dokumentet eller skuldebrevet till mottagaren (era barn). Detta blir då giltigt under vissa förutsättningar. För att en sådan gåva ska vara giltig krävs alltså att gåvan kan likställas med ett testamente.

Min rekommendation är att ni istället väljer att skriva ett gemensamt testamente där ni att det är er gemensamma vilja att era barns arv ska vara enskild egendom. Testamenten är ju ämnade att användas till just reglering av kvarlåtenskapen och hur den ska förvaltas och fördelas. Ett testamente som är upprättat av er kommer att respekteras av lagen vid en eventuell skilsmässa eller separation mellan era barn och deras respektive. Egendomen som era barn har ärvt kommer tack vare testamentet att bli enskild egendom och därför undantas från bodelningen. Detta går att utläsa i äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 2 § 3 p. Detsamma gäller även för samboförhållanden, se sambolagen (2003:376) 4 §.

Att skriva ett testamente är juridiskt mindre komplicerat och mer ändamålsenligt eftersom det är den form som juridiskt sätt är mest lämpad att använda om man vill reglera sin kvarlåtenskap. Det är alltid bra att ta juridisk hjälp om man vill upprätta ett testamente för att undvika otydligheter och på så sätt minska risken för framtida tvister. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan ni vända er till en valfri familjerättsbyrå eller till Lawline, här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”