Bör gäldenären och borgensmannen upprätta ett avtal om regressrätt?

2020-03-14 i Avtal
FRÅGA
Hej,Vi ska hyra en lägenhet i Barcelona, vilket är svårt då jag studerar och min sambo är föräldraledig. Vi har blivit godkända om någon kan stå med som borgensman på kontraktet. Antingen vänner eller familj här i Spanien, vilket vi inte har eller så kan den svenska familjen vars lägenhet vi ska ta över skriva under kontraktet med oss.Vi känner dem inte så väldigt väl och för att ens kunna fråga känner vi att det behövs ett kontrakt mellan oss som gör att de inte behöver betala något för oss. En garanti för dem att vi betalar på annat sätt eller om ett Regressavtal skulle funka här? där de kan kräva tillbaka pengarna av oss.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär ett borgensåtagande?

Inledningsvis tänkte jag klargöra vad ett borgensåtagande innebär. En borgensman åtar sig att betala en skuld i det fall den som är skyldig någon pengar, även kallat gäldenär, inte kan betala till den som hen är skyldig pengar, även kallat borgenär.

Det finns två olika typer av borgensåtaganden:

- enkel borgen, som innebär att borgensmannen behöver gå in och betala först när gäldenären inte kan betala.

- proprieborgen, som innebär att borgenären när som helst kan välja att kräva antingen gäldenären eller borgensmannen på pengarna.

Oavsett vilken typ av borgensåtagande som än aktualiseras är det ett stort åtagande, i och med att borgensmannen försätter sig i en riskfylld ekonomisk situation.

Behöver ni skriva ett regressavtal?

Borgen är i Sverige lagstadgat i en gammal lag, handelsbalken, och där står ingenting om regressrätt. Att borgensmannen faktiskt har regressrätt följer dock av sedvänja. Då det inte finns någon lag som explicit skyddar borgensmannens regressrätt i den här situationen tycker jag trots allt att det kan vara en god idé att upprätta ett avtal er emellan där ni fastslår borgensmannens regressrätt.

Då hyresavtalet kommer att skrivas i en spansk kontext kommer dock spanska lagar och regler att gälla. Det är möjligt att det finns ett lagstadgat skydd för regressrätt för borgensmän i Spanien – men ett avtal kan hur som helst inte skada.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ni självklart fråga familjen som tidigare hyrde lägenheten om de har möjlighet att ställa upp som borgensmän. Som nämnt är det dock ett stort åtagande, speciellt om ni inte känner varandra väl. Därför vill jag först och främst understryka att det inte är självklart att de är villiga att ställa upp över huvud taget.

Om familjen mot all förmodan skulle gå med på att bli borgensmän kommer de automatiskt att ha regressrätt, då det följer av borgensåtagandet som sådant. Jag tycker trots detta att det är en god idé att upprätta ett avtal er emellan för att båda parter ska kunna känna sig trygga och för att ni ska kunna reglera på vilka villkor eventuell återbetalning ska ske.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84259)