Bör bostadsrätten ingå i beräkningen av laglotten

2019-02-10 i Testamente
FRÅGA
Min mor har avlidit. Vi är två bröstarvingar, min syster och jag.2007 gav min mor bort sin bostadsrätt till min syster mot att hon fick bo kvar till sin död (nu 2019). Testamentet skrevs 2008. I det står att "inga förskott på arv har utgått under min livstid".Nästan inga andra tillgångar efterlämnas. Lösöret ska tillfalla min syster.Min syster vill göra bouppteckningen med fullmakt från mig. Hon tänker inte räkna in bostadsrätten i boet.Bör bostadsrätten ingå i beräkningen av laglotten? Hur gör jag så att bouppteckningen tar hänsyn till detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna rörande arv och testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När ens föräldrar dör är huvudregeln att man har rätt till sin arvslott (vilket i ert fall skulle vara 50 % i och med att ni är två syskon). Man kan inte i Sverige lämna sina barn arvlösa, man har alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB, vilket är hälften av laglotten (i ditt fall skulle det vara 25 % av det totala arvet). Genom testamente kan man reglera att ens barn endast ska få rätt till sin laglott.

En annan huvudregel är att det en arvinge mottagit under arvlåtarens livstid är arvingen skyldig att avräkna som förskott på arv, om inte ett testamente reglerar att det inte ska vara förskott på arv (enligt 6 kap. 1 § ÄB).

I ert fall säger du att din mor reglerade detta i sitt testamente. Men du säger även att bostadsrätten i princip är det enda hon lämnar kvar efter sig. Din mor hade som sagt rätt att begränsa din arvsrätt till hälften, men inget får kränka din laglott. Om du finner att du inte får rätt till din laglott om bostadsrätten inte räknas in, så ska du klandra testamentet i domstol i enlighet med reglerna i 14 kap. 5 § ÄB. Detta måste då ske inom 6 månader från att testamentet har delgivits dig. Om du missar denna deadline så har din rätt gått förlorad.

Viktigt för dig att veta är att om du klandrar testamentet i sin helhet och får det ogiltigförklarat så ska arvet fördelas mellan er syskon som att testamentet inte fanns, och därför kommer du då få rätt till 50 % av arvet.

Som svar på din fråga ska bostadsrätten räknas in i beräkningen av laglotten då laglotten är baserad på det totala arvet. Om din laglott kommer upp till ett värde av 25 % av de totala värdet så har du fått ut din laglott och regleringen i testamentet bör då anses vara okej. Men om du inte kommer upp till den procenten ska du klandra testamentet för att få rätt till åtminstone din laglotten, eller om du klandrar testamentet i sin helhet och får testamentet ogiltigförklarat, få möjlighet till att få hela din arvslott.

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Stort tack för snabbt svar!
2019-02-10 12:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69309)