Bör arvingar i testamentet benämnas med namn?

2019-04-28 i Testamente
FRÅGA
Inbördes testamente...Den egendom som sålunda tillfaller våra arvvingar liksom avkastning därav, skall i äktenskap vara deras enskilda.Vi har två biologiska arvingar. Frågor:Räcker det att skriva arvingar eller ska det vara biologiska arvingar?Behöver man skriva arvingarnas namn och personummer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha hjälp med utformningen av testamentet. Om det räcker med att bara skriva "arvingarna/biologiska arvingar" eller om ni i stället bör skriva namn och personnummer också. Regler och bestämmelser gällande testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

De formkrav som främst föreligger är att testamentet ska vara skriftligt upprättad, bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vitten. Vittnena ska bevittna när upprättaren av testamentet undertecknar det. Vittnena behöver inte veta innehållet av testamentet men måste veta att det är en testamanet som de bevittnar. Det finns även vissa krav på vittnena som jag inte kommer att gå in på (10 kap., 11 kap, 12 kap. ÄB).

Hur innehållet i testamentet skrivs finns det inga mera formkrav på. Men ett otydligt testamente kan leda till att testamentet ska tolkas om tex. någon klandrar testamentet. Även om det inte är klart vilka som ärver kan tolkning av testamente blir aktuellt. Därför är det alltid bra att vara extra tydlig i ett testamente för att undvika oklarheter. (10 kap. till 13 kap. ÄB).

Det bör därför gå att bara skriva arvingarna ev. biologiska arvingar. Men eftersom arvingar även eventuellt kan tolkas vara andra personer än just barnen, tex. personer i andra arvsklasser så som syskon eller föräldrar (2 kap. 1, 2 och 3 § ÄB) kan det vara bra att förtydliga med namn och personnummer vilka personer som åsyftats. Så att det inte uppstår problem senare, även fast det är viljan hos upprättaren som ska vara avgörande (11 kap. och 11 kap. 1 § ÄB). Det är bättre att vara övertydlig i ett testamente än tvärt om.

Så för att besvara din fråga, för att göra testamentet så tydligt som det går bör du skriva namn och personnummer på arvingarna.

Vill du ha hjälp med att upprätta testamente kan du vända dig till info@lawline.se för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77159)