Boendesituationen vid separation

2017-12-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min make är i skilsmässa, han startade den.Vi bor i min pappas hus, pappas egendom,Min make har jobb, jag har ej jobb.Min make har ej betalat hyra. Frågan är vad för rättigheter han har vid vår skilsmässa?Vi har ej barn. Han har redan planerad flytt till en redan sedd lägenhet. Har han besittningsrätt? Han vill bo kvar tills han får tillträde i sin nya lägenhet. Jag vill inte det. Ekonomiskt har jag hjälpt honom och han hjälpt mig då och då.Våra egendomar är uppdelade. Men frågan är om han kan få rätt till min pappas hus på något vis?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vad det gäller makars ekonomiska förehavanden vid skilsmässa ska dessa klargöras genom en bodelning. Detta är dock en frivillig rättshandling och inget ni är tvingade att göra. Det finns dock fördelar att göra det. Genom att uppföra en bodelning kan inte några ekonomiska krav framställas i framtiden.

Det som ska skiftas och hälftendelas i ett skifte är det som är att betrakta som giftorättsgods. Giftorättsgods är, förenklat uttryckt, sådan egendom som inte har föreskrivits vara enskild egendom. Av detta framgår också att det enbart är makars tillgångar som ska fördelas. Eftersom din pappas hus inte är av sådan egendom ska den alltså inte blandas in, rent ekonomiskt.

Han har besittningsrätt som hyresgäst gentemot din pappa. En besittningsrätt kan dock brytas om personen inte betalar hyra. Det du ska göra är att ställa ett hyreskrav mot honom. Dröjer han då med att betala hyran mer än en vecka efter den framställda förfallodagen, har pappan rätt att säga upp "avtalet" och begära att han ska flytta.

Hyresrätten är dock inte heller förverkad om rättelse sker innan din pappa har sagt upp avtalet, se Jordabalken 12:43 stycke 1, d v s om han betalar hyran för sent men innan han har blivit uppsagd.

Det finns dock andra alternativ.

Om han väljer att betala och du ändå vill att han ska avflytta innan ni har kunnat bestämma i bodelning vem som ska bo i bostaden kan du vända sig till tingsrätten och begära kvarsittanderätt till bostaden till dess att bodelning sker.

Tingsrätten beslutar att den som har störst behov av bostaden får kvarsittanderätten. Omständigheter som beaktas är om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller om någon av parterna har råd att köpa en ny bostad. Här gäller alltså att du argumenterar för din sak. Jag tror dock att du har möjlighet att "vinna" ett sådant yrkande. Om du gör detta så har du rätt att byta lås och förvägra ditt ex att bo i bostaden. Du måste dock låta honom få avflytta sina saker.

Om du har några följdfrågor med anledning av mitt svar kan du mejla mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?