Boendekostnader under betänketiden

Hej min man o jag ska skiljas efter 1.5 år! Han bor kvar i lägenheten och vill inte se mig så jag får snart en annan lägenhet! Måste jag betala för bår lägenhet som han bir själv i? Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så upphör ett äktenskap först den dagen då dom på äktenskapsskillnad (skilsmässa) vunnit laga kraft, innan dess är makar fortfarande formellt sett gifta även om de ha flyttat isär (5 kap 6 § äktenskapsbalken). Jag tolkar din situation som att domen på äktenskapsskillnad inte vunnit laga kraft ännu och ni är därmed fortfarande gifta.

Under ett äktenskap har makar en underhållsplikt gentemot varandra vilket innebär att de, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov (6 kap 1 § äktenskapsbalken). Om den ena maken inte kan bidra med tillräckligt för att tillgodose dennes personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till pengar. Anser den ena maken att den andre maken inte lever upp till sin underhållsplikt, kan denne vända sig till domstol och yrka att domstolen ska ålägga den andre maken att betala underhållsbidrag (6 kap 5 § äktenskapsbalken).

I praktiken innebär makars underhållsplikt att även om makar inte bor tillsammans kan de ändå behöva hjälpa varandra ekonomiskt för att deras gemensamma och personliga behov ska kunna tillgodoses. Underhållsskyldigheten är dock större om makarna lever tillsammans än om de lever åtskilda, eftersom man har fler gemensamma utgifter.

I ditt fall:

Det är svårt för mig att ge något klart svar på om du ska fortsätta at6t betala för den lägenhet som var er gemensamma. Har ni ungefär lika stora inkomster och utgifter bör du inte behöva betala för den lägenhet han bor i under betänketiden. Är det dock så att du har en mycket högre inkomst än honom kan du eventuellt behöva stå för delar av kostnaderna. När äktenskapsskillnaden vinner laga kraft ska ni dock som huvudregel svara för era egna kostnader eftersom ni då inte längre är gifta.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”