FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/07/2016

Separat boende och gemensam vårdnad

Hej,

Vi ska skiljas och har två gemensama barn som vi ska ha gemensam vårdnad om.

Min man ska flytta ut ur huset och ska ha barnen varannan vecka.

Kan jag få vara med och påverka "deras" nya boende.

Kan jag "kräva" att få se på huset/lägenheten/området så att jag vet att det blir det bästa för barnen?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I egenskap av barnens föräldrar så är ni fria att avtala om barnets boende enligt 6 kap. 14 a § Föräldrabalken (FB). Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Viktigt att påpeka är att det inte finns något som helst krav på att upprätta ett sådant avtal. Med andra ord så kan den andra vårdnadshavaren motsätta sig att skriva ett sådant avtal utan problem.

Om du motsätter dig vart barnen ska bo med den andra vårdnadshavaren så kan du med stöd av 6 kap. 14 a § föra talan i domstol om att barnen endast ska bo hos dig. Viktigt att påpeka är att domstolen kommer fatta ett beslut i en sådan fråga utifrån hos vem barnen mår bäst av att bo hos, inte vart. Domstol kan helt enkelt endast fatta ett beslut om hos vem av föräldrarna barnet ska bo, inte om var barnet ska bo. Avgörande är vad som är bäst för barnet.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare