Boende när särkullsbarn har rätt till sin laglott

Min fästman vill att vi gifter oss och att jag flyttar in i hans hus. Vi har inga gemensamma barn men han har ett barn och jag har två barn. Huset är hans och som jag förstår så ärver jag inte huset trots att vi är gifta pga att han äger huset innan jag flyttar in? Om han skulle avlida innan mig så ärver hans barn huset och jag blir bostadslös har jag förstått det som. Kan man skriva testamente där jag får bo kvar i huset eller ärver hans barn huset direkt oavsett testamente?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Att man inte ärver en bostad efter sin partner är fallet när man är sambos och partnern ägde boendet innan man flyttat ihop, vilket inte är fallet vid äktenskap. Huvudregeln i äktenskap är att den efterlevande maken ärver allt efter den avlidne, 3:1 ärvdabalk.

När en make dör så görs en bodelning, finns ingen enskild egendom så delas all egendom på mitten mellan den avlidne och den efterlevande, 9:1. Som sagt är huvudregeln att den efterlevande ärver hela dödsboet men undantag finns vid testamente och särkullsbarn. Jag utgår från att inget testamente till någon utomstående finns.

Din fästman har ett särkullsbarn (barn med annan), detta barn har rätt att ta ut sin laglott (7:1 ärvdabalk) när hens far avlider. I detta fallet är barnets laglott 50 % av dödsboet, alltså 25 % av era samlade tillgångar. Hans barn ärver alltså inte huset men det kan uppkomma fall då ett boende måste säljas för att kunna samla medel att betala ett särkullsbarns arvsrätt. Ett särkullsbarn kan också avvakta med att ta ut sin laglott tills efterlevande make (du) går bort, men det går inte att tvinga barnet att vänta, 3:1 1 st ärvdabalk.

Ni kan testamentera varandra med full äganderätt men det kommer inte påverka särkullsbarnets rätt att ta ut sitt arv då särkullsbarns laglott går före testamenten (man kan alltså inte göra sina barn arvlösa i Sverige).

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH

Patrik OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning