Bodelningsförrättares befogenheter

2017-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har bodelningsförrättaren rätt att gå in i makarnas bankkonton för att försäkra sig om tillgångar o skulder?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om bodelningsförrättare regleras i 17 kap. äktenskapsbalken (ÄktB).

Av 17 kap. 5 § ÄktB framgår att varje make vid en bodelning med en bodelningsförrättare ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna sådana uppgifter, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga make att lämna dessa uppgifter vid vite (ett penningbelopp som en domstol kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa ett beslut).

Detta innebär att en bodelningsförrättare aldrig har rätt att gå in i makarnas bankkonton för att försäkra sig om tillgångar och skulder, utan det är makarna själva som ska lämna dessa uppgifter till bodelningsförrättaren. Bodelningsförrättaren har alltså endast begränsade befogenheter att kräva uppgifter från parterna, det denne kan göra om makarna inte själva lämnar dessa är att gå till domstol och ansöka om att domstolen kräver ut uppgifterna. Bodelningsförrättaren har ingen befogenhet att själv kolla upp makarnas tillgångar och skulder.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1072)
2021-07-29 Får min man sälja det gemensamma bohaget?
2021-07-29 Skilsmässa tingsrätten utländsk medborgare?
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94628)