Bodelningsförrättare och tidpunkt för bodelningen

2019-03-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag har varit gift i 1,5 år. Vi lämnade in skilsmässo ansökan. Ansökan blev registrerad vid tingsrätten 30 jan 2019. Nu vill jag göra en bodelning för enligt mig kan man göra bodelning när tingsrätten registrerat skilsmässo ansökan. Min exfru vägrar skriva under . . Vad skall jag göra? Ansöka att tingsrätten ger en BODELNINGSFÖRÄTTARE? Men stora frågan. Tittar BODELNINGSFÖRÄTTARE på vilken ekonomi vi hade 30 januari eller kommer hen titta på ekonomi vi har 30 juli ( vi fick 6 månaders betänketid av tingsrätten då vi har barn ) . Detta är stor skillnad då jag sparar 10.000 kr per månad och min ex fru tar mycket studielån varje månad, och jag vill att min ex fru skall få så lite pengar som möjligt av mig
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om skilsmässa och bodelning finns i äktenskapsbalken. Huvudregeln när det gäller bodelning är enligt 9 kap 4 § äktenskapsbalken att den ska ske när äktenskapet har upplösts, men om en av makarna vill det så ska den genomföras tidigare. Du kan alltså begära bodelning under betänketiden.

Bodelningsförrättare

Om du och din exfru inte kan komma överens om bodelningen på egen hand kan du mycket riktigt begära att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare, se 17 kap äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren blir då den som har sista ordet i de frågor som du och din exfru är oense om. Kommer ni inte fram till en gemensam lösning bestämmer bodelningsförrättaren. Den färdiga bodelningshandlingen kan klandras i upp till fyra veckor efter att den delgivits er. Om ingen av er klandrar bodelningshandlingen inom de fyra veckorna kommer den att gälla mellan er med samma verkan som en dom.

Bodelningsförrättaren har rätt till arvode, vilket är en kostnad som du och din exfru delar lika på om inte bodelningsförrättaren anser att det finns skäl för att fördela kostnaderna på något annat sätt. En annorlunda kostnadsfördelning kan beslutas på grund av antingen era ekonomiska förhållanden eller att en av er genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader.

Den kritiska tidpunkten för bodelningen

En bodelning vid skilsmässa ska enligt 9 kap 2 § äktenskapsbalken göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså den 30 januari i ert fall. Pengar du tjänar under betänketiden ska därmed inte räknas in i bodelningen, och givetvis inte heller lån din exfru tar under samma tid.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll