Bodelningsavtal under äktenskap

Jag och min fru ska skiljas. I början av processen ingick vi ett "sämjeavtal" underskrivet av oss båda och vidimerat av några utomstående, i vilket bland annat står att jag ska ta över vår gemensamma bil mot att jag "tar med mig" 200.000 kr av existerande lån på den. Det står också att min f.d. fru ska ta över mina lån på vårt gemensamma hus eftersom hon vill bo kvar, samt att hon i händelse av försäljning av huset under 2016 ska dela ev vinst med mig 50-50. Detta avtal gäller tills skilsmässan går igenom hos tingsrätten, vi har 6 mån betänketid fr.o.m 24/11, alltså 24/5.

Detta avtal ingicks under väldigt traumatiska omständigheter, och jag har efterhand börjat "vakna upp" och inse att avtalet inte direkt är till min fördel och skrivet i affekt. Huset har t.ex ökat i värde med ca 800.000 kr sedan vi köpte det, en värdeökning som jag givetvis vill ha del av, oavsett när/om min fd fru säljer.

Min fråga är: Vi har inget äktenskapsförord. Är det så då att äktenskapsbalken och dess lagar om bodelning kan gälla "över" ett avtal som vårt, där vi utan juridisk inblandning skrivit under, eller är vårt avtal juridiskt bindande?

Själv skulle jag kunna tänka mig tre alternativ på rättvis fördelning.

Jag tar över bilen utan lånen på den. Då måste vårt avtal brytas/ändras.

Vi säljer huset enligt gällande bodelningsregler och delar vinsten.

Vi ingår ett nytt avtal där hon förbinder sig att betala hälften av vinsten vid försäljning av huset till mig oavsett när försäljning sker.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör giltighet av avtal om bodelning. Eftersom du och din fru fortfarande är gifta så rör sig ditt avtal om ett bodelningsavtal under äktenskap.


För att en bodelning skall kunna ske under äktenskapet krävs parternas samtyckte samt att avtalet skickas in till skatteverket, påskrivet av båda. Finns inte längre samtycket och avtalet ej har skickats in till skatteverket har inget giltigt bodelningsavtal träffats.

Det torde inte röra sig om ett s.k föravtal ( 9 kap 13 § ÄB) som skrivs inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad..

Därmed torde du kunna begära att bodelningsförrättare utses i stället när det är dags för bodelning. Vad gäller innehållet i boet så är det bara det giftorättsgods som fanns i boet vid tidpunkten för ansökan om äktenskapsskillnad som räknas in. Vad gäller värdet på detta så är det dock inte värdet vid tidpunkten för ansökan utan värderingen görs vid en tidpunkt strax före bodelningen.

Detta innebär att även om bodelningen blir en utdragen process så kommer du få tillgång till en eventuell värdeökning.

Slutsats

Huvudregeln är att man inte kan avtala om en framtida eventuell bodelning. Eftersom det inte rör sig om ett föravtal med anledning av en omedelbart förestående äktenskapsskillnad så torde inga andra undantag aktualiseras.

Svaret blir därmed att ni inte har ett bindande avtal om det inte är så att bodelningen redan har genomförts. Om så är fallet så är du bunden av den bodelningen.

Vad gäller dina förslag på rättvisa utfall från en bodelning så är det absolut bästa att du och din fru kommer överens. Går inte detta så rekommenderar jag att ni ansöker om att få en bodelningsförrättare. Även om detta innebär en kostnad så blir det ett rättvist resultat. Med det sagt så tror jag det är svårt att skriva ett avtal som gäller för evig tid angående en senare försäljning av huset.

Med vänliga hälsningar

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000