Bodelning/äktenskapskillnad

2017-12-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag tror att jag kommer ha bodelningstvist. Min före detta fru efter 2 år vill göra bodelning. Jag ska berätta lite om bostaden som jag har. Vi gjorde äktenskap vid köp av bostad men det var inte riktigt giftermål då för att hon skulle komma från turkiet snabbare. Det var år 2014. Jag köpte den gör 1.270.000kr med 255.000kr kontant insatts som jag fick från min bror. Alltså ca 1.000.000kr lån. Jag har betalat alltid hyran bank lån osv. Vi var gifta i 2 år på pappret men levde 1.5år tillsammans i bostaden. Sedan skilldes vi. Hon har inte jobbat, har inte haft inkomst och har inte betalat någonting det är bara jag som gjort från min konto. Så hur blir bodelningen för oss? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Om jag förstår frågan rätt så undrar du vad som gäller/ska ske med bostaden vid en bodelning, jag förstår det också som att ni är gifta (även om du säger att det inte "var på riktigt" så tolkar jag det som att ni på pappret, juridiskt, är gifta).

Reglerna för äktenskapsskillnad och bodelning mellan gifta makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret på frågan beror på om ni har skrivit äktenskapsförord, och i så fall, på vad ni har avtalat.

Bodelning

I en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som de bägge makarna har, med undantag från den egendom som är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild genom vad som avtalats i ett äktenskapsförord (där man tydligt föreskrivit vad som ska vara enskilt). Egendom kan också vara enskild av andra anledningar. T.ex. att den mottagits som gåva med villkor om att vara enskild, eller genom testamente med villkor om att vara enskild (se 7 kap. 2-3 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är alltså giftorättsgods.

Vid en bodelning ska, efter avdrag från skulder, giftorättsgodset delas lika mellan makarna. (11 kap. 1-3 § ÄktB). Enligt äktenskapsbalken är alltså huvudprincipen att båda makarna ska få lika mycket ur skilsmässan, detta gäller även om den ena maken äger mer än vad den andra gör. Giftorättsgodset (alla tillgångar), med undantag från det som är enskilt, ska delas lika.

Om ni är gifta och bostaden inte är enskild egendom (ni saknar äktenskapsförord osv.) så ska den ingå som en del av giftorättsgodset och värdet på det totala giftorättsgodset ska delas lika mellan er. Din fru har då rätt till hälften av det samlade värdet på giftorättsgodset. Som exempel, om bostaden är det enda giftorättsgodset som finns (dvs. din fru har ingen egendom och allting annat är enskild egendom) så ska värdet på bostaden delas rakt av.

Nytt äktenskapsförord

Om ni inte har något äktenskapsförordet kan ni välja att, under äktenskapet, fördela er egendom genom en bodelning i förväg (som då görs utan att ni skiljer er). Det krävs då att makarna är överens och gör en skriftlig anmälan om detta till skatteverket. (9 kap 1 § ÄktB andra meningen). Om ni redan har ett äktenskapsförord men vill förnya det så går det också bra genom anmälan till skatteverket (7 kap 3 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97419)