Bodelning. Hur delar vi?

2017-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi var ett par i 18 år varav gifta i 9. Jag ägde fastighet, allt bohag, bil och mycket kontanter när vi flyttade ihop. Han ägde en bil. Jag har alltid tjänat mer. När vi skilde oss var jag ensam ägare av vår lägenhet. Hur delar vi? Inget äktenskapsförord.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om ni ska ingå skilsmässa så kommer ni behöva göra en bodelning. Hur er egendom fördelas under bodelningen kan påverkas av hur lång tid ert äktenskap har varat. Om det har varit ett kort äktenskap kan det anses vara oskäligt med en likadelning. Detta står i Äktenskapsbalken 12 kap 1 §. En bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Tanken är att man inte ska kunna ”gifta till sig egendom” genom ett kort äktenskap. Parterna kan därför vid ett kort äktenskap inte få en full bodelning genom den allmänna jämkningsregeln. Om jämkning blir aktuellt så kommer den make eller maka som har mest giftorättsgods att få behålla mer av sin egendom.

Denna jämkning av bodelningen ska räknas på en femårsperiod. Om makarna har varit gifta i 5 år eller mer så ska allt giftorättsgods delas lika. Men om makarna har varit gifta i exempelvis 2 år så ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om ni har varit sambor omedelbart före äktenskapet så kommer er sambotid också att inräknas i denna period.

Exempel: Två sambor har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i Äktenskapsbalken 12 kap 1 § används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.

Svaret på din fråga blir då sammanfattat att denna korta tid räknas stegvis på en femårsperiod. Vid en skilsmässa efter 9 år som gifta ska då enligt huvudregeln all giftorättsgods delas lika. Ifall bostaden är att se som din enskilda egendom så kommer bostaden inte att ses som giftorättsgods och därmed inte heller delas lika mellan er.

Enskild egendom är enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 §:
1. egendom som pga. äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har fått genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97338)