Bodelning vid skilsmässa

2019-05-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag o exmaken har ett hus som nu bara står. Han köpte det som ett hyrköpt hus så han betalade varje månad en summa. Jag flyttade in hos han o vi gifte oss. När huset var betalt så skrev han lagfarten på mig. Nu är vi skilda, hur blir det då med huset? Är det mitt så jag kan sälja det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Några utgångspunkter för mitt svar: jag utgår från att ni inte skrivit äktenskapsförord samt att huset inte är din enskilda egendom. Jag utgår också från att ni inte genomfört bodelning ännu, men ska göra det framöver.

Vad som tillhör vem efter skilsmässa bestäms av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelningsreglerna i äktenskapsbalken
Vid skilsmässa ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Detta är all egendom som inte aktivt har blivit benämnt som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Först i en bodelning beräknar man andelarna som varje make har i giftorättsgodset (11 kap. 1 § ÄktB). Vad som återstår när makarna täckt sina skulder med hjälp av egendomen i boet, ska delas lika mellan de båda makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta tar bara sikte på den ekonomiska aspekten. Vem som senare får vad utgår dels utifrån vem som äger vilken egendom, dels vem som behöver egendomen mest. En make ska i första hand få den egendom hen äger vid en bodelning (11 kap. 7 § ÄktB). Detta är dock så länge den andra maken inte är i större behov av den egendomen än ägaren av egendomen. För att den andra maken, den som inte är ägare, ska kunna få egendomen måste det anses skäligt i förhållande till omständigheterna (11 kap. 8 § ÄktB). Här beaktas exempelvis affektionsvärde. Om det är ägarens föräldrahem kanske det inte är skäligt att den andra maken tar över huset.

Om den ena maken har större värde på sitt giftorättsgods än vad som är beräknat som dennes andel kan denna maken antingen betala i pengar eller ge annan egendom som ersättning till den andra maken för att jämna ut så att båda makarna får sin andel vid bodelningen (11 kap. 9 § ÄktB).

I ditt fall
Vad som gäller för dig är svårt att säga då jag inte har hela bilden klar för mig hur era förhållanden ser ut. Klart verkar vara att du är ägare av fastigheten. Det verkar också klart att fastigheten ändå utgör giftorättsgods, då den inte är din enskilda. Detta innebär att allt som du äger, däribland huset, ska räknas ihop. Detsamma ska din före detta make göra. Därefter ska era respektive skulder dras av från det ni äger separat. När detta är gjort ska ni dela lika på värdet av det ni båda äger. Vem som får huset är upp till er alternativt tillfaller det dig, som ägare av huset. Detta gäller så länge din före detta make inte har större behov än dig av huset.

Oavsett vem som får huset är huvudsaken att båda makarna får lika mycket i värde efter bodelningen, om det så är i pengar eller i annan egendom.

Om det bestäms att du får huset, är du fri att göra vad du vill med det. Men om bodelningen inte är färdig så bör du se till att det som är ditt nu, faktiskt är ditt även efter bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2425)
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?

Alla besvarade frågor (77202)