FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/09/2015

Bodelning vid samboförhållande

Har en fundering. Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans och flyttade ihop. Vi har erlagt samma handpenning och har delat på lånen. Vi äger alltså halva lägenheten var.

Om vi separerar, och den ene vill lösa ut den andre. Vilket pris är det som gäller då ?

Inköpspriset, marknadsvärdet ? Annat ?

De möbler vi införskaffat gemensamt, ska vi väl dela på.

De saker vi tagit till gemensamma bohaget tar vi det vi tagit själva vad jag förstår.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om bodelning vid upplösningen av ett samboförhållande hittar du i Sambolagen, se här.

Lägenheten

Det finns en skyldighet för en sambo som övertar egendom att ersätta den andre med belopp motsvarande egendomens värde, se här.

Det finns inte reglerat i lag huruvida egendom ska säljas till taxerings- eller marknadsvärde. Enligt praxis och sedvana bland bodelningsförättare föreligger huvudregeln vara att marknadsvärdet blir det relevanta värdet vid bodelningen, då detta ger ett mer rättvist utfall. För exakt siffra brukar uträkningen gå till på så sätt att man efter värderingen drar av reavinstskatt för vinsten när bostaden säljs och därefter delas summan på två. Eftersom din sambo ska behålla bostaden är han/hon som sagt skyldig att ersätta din del i bostaden och om bostaden fortfarande är belånad tar din sambo över din del av lånet.

Dock uppställs inga hinder vad gäller användningen av ett annat värde, förutsatt att båda parter är överens.

Eftersom marknadsvärdet inte finns registrerat någonstans kan du eller din sambo se till att värdera bostadsrätten hos en mäklare innan bodelningen. Detta för att få en uppfattning kring beloppet det rör sig om.

Möblerna

Angående möblerna, dvs det gemensamma bohaget, har du förstått rätt. Alla möbler och dylikt som förvärvats efter att samboförhållandet ingåtts ses som gemensamt bohag och därmed som samboegendom som ingår i bodelningen, se här.

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000