Bodelning vid samboförhållande

2015-08-04 i Bodelning
FRÅGA
Min svärfar har avlidit och vi försöker få ihop bouppteckningen. Men vi har fastnat på att han och hans sambo äger tillsammans huset de bor och inga av alla de exempel vi kan hitta talar om hur vi ska lägga in fastigheten i uppteckningen. Lägger vi in den hälft han äger som enskild egendom, eller ska hela fastigheten läggas upp till 100% och anses ingå i bodelningen för sambor? Blir det någon skillnad för hans sambo i detta läget om hon begär bodelning eller inte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att sambolagen ska vara tillämpning krävs det att förutsättningarna i 1 § sambolagen (SamboL) är uppfyllda. Ett samboförhållande föreligger när två personer i ett parförhållande stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt varav ett är dödsfall, 2 § SamboL. Upphör samboförhållandet ska en bodelning göras om någon av parterna begär det och samboavtal inte föreligger. Det är alltså möjligt för sambor att avtal som vad som ska ingå i en eventuell framtida bodelning eller om bodelning ska ske över huvud taget, se 9 § SamboL. Samboavtal ska upprättas skriftligt och de båda samborna måste skriva under avtalet.

Finns inget samboavtal kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning inkluderas den gemensamma bostaden och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som menas med bostad och bohag framgår av 5 och 6 §§ SamboL.

I situationen du nämner verkar det inte föreligga något samboavtal och fastigheten ska därför ingå i bodelningen om någon av samborna begär det, en begäran måste i dessa fall framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Då din svärfar har avlidit är det endast hans sambo som kan påkalla bodelning, arvingarna efter din svärfar kan således inte göra detta, se 18 § SamboL. Din svärfars sambo måste påkalla bodelning senast vid bouppteckningen, 8 § SamboL.

Hur bouppteckningen efter din svärfar kommer se ut beror alltså på om hans sambo påkallar bodelning eller inte. Påkallar din svärfars sambo inte bodelning kommer bouppteckningen inkludera det din svärfar äger. Sker en bodelning kommer bouppteckningen efter din svärfar inkludera det din svärfar får ut efter bodelningen samt hans övriga tillgångar som inte inkluderades i bodelningen.

Förutsatt att din svärfar och hans sambo ägde lika mycket av fastigheten och det gemensamma bohaget kommer det inte bli någon skillnad om en bodelning görs eller inte.

I 18 § SamboL återfinns lilla basbeloppsregeln som är en skyddsregel för efterlevande make och som säger att denne alltid har rätt till ett nettobelopp motsvarande två basbelopp (44 500 x 2 = 89 000 kr). Detta värde gäller av samboegendomen, det selar alltså ingen roll hur mycket annan egendom den efterlevande sambon kan ha.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är upp din till svärfars sambo att avgöra om bodelning ska ske eller inte. Sker ingen bodelning kommer bouppteckningen inkludera din svärfars tillgångar. Din svärfars sambo har dock alltid rätt till ett nettovärde motsvarande två basbelopp av samboegendomen.

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86861)