FrågaFAMILJERÄTTBodelning03/04/2018

Bodelning vid månggifte?

Skilsmässa vid månggifte: Utgår från att det oftast är en man som är gift med flera kvinnor. Låt oss säga att en man är gift med tre kvinnor. Om en av kvinnorna vill skilja sig. Hur mycket får hon då av förmögenheten? I ett vanligt fall om man inte har äktenskapsförord så delar man lika. Får kvinnan i exemplet 25 % eller får hon 50 %?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Jag måste tyvärr säga att jag inte kan svara på frågan, utan bara kort redogöra för varför jag inte kan svara på frågan.

Svensk rätt säger att utländska äktenskap ska erkännas om de är giltigt ingångna äktenskap enligt lagen i det land där äktenskapet ingåtts. Dock finns det ett undantag till detta, nämligen om det skulle strida mot svensk ordre public - alltså strida mot svensk rättsordning. Det finns flertalet som argumenterar för att man ska anse polygami stå i strid med svensk rättsordning, men å andra finns det de som menar att detta leder till stora problem för kvinnan.

Fallet har inte prövats i svensk rätt, varför jag inte med säkerhet kan bedöma hur vad utslaget skulle bli av situationen du beskriver. Om du är mer intresserad av ämnet finns här en kandidatuppsats som utreder frågeställningen.

Lawline RådgivareRådgivare