Bodelning vid makes dödsfall

2016-12-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min make har vars ett barn sen tidigare äktenskap. Om han har ett konto med t.ex 100.000 kr som står bara i hans namn och jag avlider först, kan mitt barn då kräva något av det, eller är det bara hans barn som får? Vi har skrivit testamente för ganska många år sedan.
SVAR

Lagrum om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB här) och lagrum om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB här).

När en make avlider skall en bodelning göras så länge inte makarna inte endast innehar enskild egendom enligt 9:1 ÄktB här. Detta innebär att makarnas giftorättsgods (som inte är enskild egendom enligt 7:2 ÄktB här) skall fördelas makarna lika med avräkning för deras skuldtäckningsandel enligt 11:3 ÄktB här. Detta innebär att de 100.000 kr som endast står i hans namn skulle ingå i den gemensamma potten som delas lika emellan er. Den delen du erhåller i denna process skulle utgöra din kvarlåtenskap, vilket delas mellan dina arvingar och testamenttagare i enligthet med ditt testamente och reglerna som uppställs i ÄB.

Ovanstående kan dock frångås om efterlevande make begär att fördelningen av giftorättsgods skall utebli enligt 12:2 ÄktB här. I det fallet skulle din efterlevande make behålla sitt giftorättsgods, och dina arvingar och testamenttagare skulle inte ha möjlighet att ta del av detta vid ditt dödsfall.

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86844)