FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2018

Bodelning vid kortvarigt äkenskap

Hej jag och min man ska skilja oss, nu är det så att han vill ha hälften av allt vi äger, vi känner varandra från 2011 och gifte oss 2014. Vi båda har haft grejerna och saker innan vi gifte oss. Jag har jobbat hela tiden och har bra inkomst och betalar ensam alla räkningar etc...min man har inte jobbat och har inge inkomster efter vi gifta oss. Min fråga är har han nu rätt på hälften av allt? Min man har gjort mycket i huset som reparation och ta hand om varan dotter så han säger att det kostar pengar ser det som hans arbete men jag har köpt allt vad behöver för reparation etc... Min man har inget arbete och få inte stanna i Sverige så jag tror att han vill ha så mycket han kan få och jag tycker att det är orättvist. Egentligen har jag underhållit honom i många år. Jag har några lån på mitt namn som vi ha köpt saker för och nu vill han dela dom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Vid skilsmässa ska en bodelning ske (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods läggas ihop och delas mellan makarna. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. För att egendom ska vara enskild egendom krävs att den har gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Det har ingen betydelse för bedömningen av vad som är giftorättsgods eller enskild egendom vem som står som ägare till egendomen eller om ni ägde egendomen innan äktenskapet.

Innan egendomen som är giftorättsgods räknas ihop ska vardera makes skulder dras ifrån egendomen som denne äger (11 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att egendomen som du äger kommer att minskas med lånen som står i ditt namn. Egendomen som är kvar efter att lånen har dragits av ska läggas samman och delas mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Den av er som har mest giftorättsgods kommer då att få ge en del av sin egendom till den andre maken, eller köpa ut denne.

Jämkning vid kortvariga äktenskap

Eftersom att ni har varit gifta en förhållandevis kort period kan det finnas möjlighet att jämka bodelningen och låta den make som har mest giftorättsgods behålla mer av egendomen (12 kap. 1 § ÄktB). Jämkning kan främst bli aktuell om äktenskapen varat kortare tid än fem år och även tid före äktenskapet brukar räknas med om ni varit sammanboende innan äktenskapet. Bodelningen kan bara jämkas om det finns en betydande skillnad mellan makarnas förmögenhet, men i ditt fall verkar du äga betydligt mer egendom än din make vilket talar för att jämkning kan bli aktuellt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att din make har rätt till hälften av ert giftorättsgods efter avdragna skulder om ni inte har skrivit äktenskapsförord eller egendom på annat sätt har gjorts enskild. Det kan dock finnas möjlighet att jämka bodelningen så att du får behålla mer av din egendom, men det beror på hur mycket det skiljer mellan era förmögenheter och om ni har varit sammanboende en längre tid innan äktenskapet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”