Bodelning vid kortvariga äktenskap

2015-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Har varit sambo i drygt 23år men bara gifta de sista 2,5åren. Gäller 50/50 vid skilsmässa av Aktiebolag och annat så kallat giftorättsgods?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Vid äktenskapsskillnad görs, i allra flesta fall, en bodelning. Bodelningen innebär att ni som makar delar upp egendomen mellan er. Regler kring detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB), (här).

Vid bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1§ ÄktB. Jag förstår din fråga som att Aktiebolaget är en del av giftorättsgodset och då ska det, tillsammans med resterande giftorättsgods, delas upp mellan er vid äktenskapsskillnad.

När det kommer till själva bodelningen så går den, lite förenklat, till såhär; När man har sammanställt vilken egendom som ska tas upp i bodelningen, så skall man räkna ut makarnas andelar i boet. Era skulder avräknas då från giftorättsgodset och det som sedan återstår läggs samman och värdet delas lika mellan er, bestämmelser om detta finns i 11 kap 2-3§ ÄktB.

Att ni har varit gifta i 2,5 år skulle kunna påverka beräkningen vid bodelning. Det finns nämligen en särskild regel i 12 kap 1§ ÄktB som ger den make som äger mest giftorättsgods en möjlighet att få bodelningen jämkad och frångå huvudregeln om hälftendelning. Jämkning kan ske om det, med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, är oskäligt att en make lämnar ifrån sig hälften av sitt giftorättsgods. Då ska bodelningen i stället göras så att denna make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Som kortvarigt äktenskap räknas äktenskap som inte varat längre än 5 år - i den här tiden räknas dock samboende före äktenskapet in vilket gör att den regeln inte kommer att aktualiseras i ert fall.

Hoppas att svaret var till hjälp!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85192)