Bodelning vid kortare äktenskap när den ena maken inte hade några tillgångar före äktenskapet

2019-04-26 i Bodelning
FRÅGA
Hejsan!Min dotter är nyskild, varit gift i 2,5år. Hon fick mycket pengar av sin morfar för några år sedan, som var tänkt att hon skulle ha till att köpa ett hus.Nu blev det inte så. Men något papper skrevs inte. Nu gör hennes exmake anspråk på dessa pengar...måste hon dela med sej av dessa pengar? Själv har han inte ett öre...hade endast med sej en säng när de flyttade ihop.Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur makas tillgångar ska fördelas vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska ske när äktenskapet upplöses (ÄktB 9 kap. 1 §). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Alla din dotters och hennes exmans tillgångar är därför som utgångspunkt giftorättsgods vilket innebär att värdet ska delas lika mellan dom. Det innebär att det inte spelar någon roll hur mycket var och en av dom hade när äktenskapet ingicks. Att din dotters exman endast hade en säng när de flyttade ihop påverkar därför tyvärr inte bodelningen när giftorättsgodset ska delas lika mellan dom. Om däremot egendom skulle visa sig vara enskild egendom har din dotter ensam rätt till egendomen vid en bodelning.

Kan pengarna hon fick av sin morfar vara enskild egendom?

Pengarna kan vara enskild egendom, antingen genom att din dotter och hennes ex-man skrev ett äktenskapsförord om att pengarna ska vara det, eller om hon ärvde tillgångarna med ett villkor i testamentet om att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Även pengar är giftorättsgods om pengarna inte visar sig vara enskild egendom. Pengarna kan vara enskild egendom antingen på grund av att dom skrivit ett äktenskapsförord om att de ska vara hennes enskilda egendom, eller om hon ärvt pengarna med föreskrift om att det ska vara hennes enskilda egendom och inte vara giftorättsgods i en eventuell bodelning. Med utgångspunkt att det inte finns ett äktenskapsförord och att pengarna inte är ärvda kan de vara enskild egendom på grund av föreskrift i gåvobrev. En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet som tex. att mottagarens gåva är enskild egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.

Pengarna kan vara enskild egendom och om så är fallet har henne ex-man ingen rätt att ta del av pengarna från hennes morfar. Om det däremot varken finns ett äktenskapsförord eller villkor om att egendomen ska vara enskild är den giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna tillsammans med deras andra tillgångar. Med hänsyn till att äktenskapet vara under en kortare kan det löna sig för din dotter att begära jämkning av bodelningen.

Jämkning av bodelning

Den huvudsakliga jämkningsregeln vid äktenskapsskillnad finns i 12 kap. 1 § ÄktB. Bestämmelsen föreskriver att i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd eller omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken ska bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Eftersom din dotter har mer delbart giftorättsgods än sin ex-man och äktenskapet har varit kortvarigt finns det således en möjlighet för henne att från bodelningen få ta undan en del av det giftorättsgods som hon annars skulle ha fått dela med sin ex-man. Vid bedömningen av om ett äktenskap ska anses ha varit kortvarigt brukar sägas att om äktenskapet plus eventuellt samboende i anslutning till äktenskapet har varat i mindre än fem år så har äktenskapet varit kortvarigt. I ett tidigare rättsfall var situationen liknande och där fick kvinnan vid jämkning av bodelningen ¾ av giftorättsgodset istället för ½ (NJA 1998 s. 467).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska alla tillgångar vara giftorättsgods om det inte finns ett villkor om att egendomen ska vara enskild. Din dotter kan begära jämkning av bodelningen med hänsyn till äktenskapets korta tid och på så sätt eventuellt få mer än hennes exman.

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77448)