Bodelning vid kortare äktenskap

2017-10-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Bodelning.Jag och min exfru gifte oss och köpte hus inom 6 månader från att det vi träffades. Mindre än ett är senare så skiljer vi oss och ska nu sälja huset. Vi gick in med olika insatser för att behöva låna så lite som möjligt. Jag med ca 1.100.000 och hon med ca 600.000.Nu hotar hon med att ta hälften trots att vi tidigare sagt att vi ska ta vår insats tillbaka och dela på eventuell vinst eller förlust. Har hon rätt till det trots att vi varit gifta så kort tid? Hur blir det med min skatt som jag skjutit upp om hon tar mina pengar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln vid bodelning är att vardera maken ska utfå lika mycket netto, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. För kortare äktenskap görs dock undantag. Genom den s.k. giftorättstrappan, vilken kommer till uttryck i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken, kan bodelningen jämkas om det föreligger en betydande skillnad mellan makarnas tillgångar och en likadelning framstår som oskälig med hänsyn till äktenskapets längd eller andra omständigheter.

Äktenskapets längd

Det har i prejudikat och förarbeten utarbetats riktlinjer för att bedöma hur mycket, om något, bodelningen ska jämkas. För varje år som det före detta paret har samlevat eller varit gifta, ska de skjuta in 20 % av sitt giftorättsgods i bodelningen. Ni var gifta och levde ihop strax över ett år, om jag förstått dig riktigt. Det innebär att ni bara bodelar 20 % av egendomen.

Andra aspekter

Andra omständigheter som i kombination med kort samlevnads- eller äktenskapslängd talar för jämkning, är att den rikare makens egendom delvis tillkommit genom arv, att den rikare maken behöver sin egendom för framtida försörjning samtidigt som den andra uppbär bra lön, att den i bodelningen fattigare maken innehar stora tillgångar i enskild egendom m.m. Om ett sådant förhållande föreligger i ditt fall kan alltså du påtala det för att ytterligare underbygga att jämkning av giftorättsboet bör komma ifråga.

Hur inverkar skulder på bodelningen?

Hälftendelningen görs som sagt med utgångspunkt i att makarna ska erhålla lika mycket netto efter att bodelningen är avslutad. Det innebär att makarna får avräkna skulder från sina tillgångar vid hälftendelningen, se 11 kap. 2 och 3 §§ äktenskapsbalken, och sedan erhålla hälftendelningen + tillräckliga medel för att täcka sina skulder.

Vad betyder allt det för dig?

Eftersom du inte har preciserat din skatteskuld tilldelar jag den för pedagogikens skull ett hypotetiskt värde av 100 000 kr och utgår ifrån att ditt ex är skuldfri.

I bodelningen räknar vi grovt att du och ditt ex ska inskjuta 20 % av era tillgångar.

1. Du ska alltså skjuta in 1 100 00 * 1/5 = 220 000.

2. Ditt ex ska skjuta in 600 000 * 1/5 = 120 000.

3. Totalt ingår alltså 340 000 kr i bodelningen.

4. Eftersom ni netto ska utfå lika mycket ska ni vid hälftendelningen göra avdrag för skulder. Ditt ex är i min hypotes skuldfri. Dina totala skulder uppgår i min hypotes till 100 000 kr men av detta ska bara 20 % eller med andra ord 20 000 kr ingå.

5. (220 000 - 20 000 + 120 000) / 2 = 160 000 = vad ni ska utfå netto från bodelningen. Eftersom du i bodelningen har skulder om 20 000 kr ska du utfå 160 000 + 20 000 = 180 000.

6. Härutöver kommer du ha kvar 80 % eller 880 000 kr av dina ursprungliga tillgångar. 880 000 + 180 000 = 1 060 000. Ditt ex kommer få 600 000 + 160 000 = 760 000. Du kommer således behålla merparten av dina ursprungliga tillgångar.

Du är välkommen att lämna en kommentar om något är oklart eller om du har följdfrågor, så besvarar jag den så fort jag kan!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?