Bodelning vid dödsfall - hur ska skulderna fördelas?

2019-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Om man äger 30% i en fastighet hur kan det då bli halva lånet var vid ett dödsbo?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lånet vid dödsboet kan fördelas till 50 % vardera när man bara ägde 30 % av en fastighet. Jag utgår från att du stod för 30 % av lånet innan makens död och jag utgår dessutom i mitt svar från att ni varit gifta.

När en maka/make i ett gift par avlider sker det normalt en bodelning av parets giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom makarna äger förutom enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Enskild egendom kan vara gåvor med förbehåll om att den ska vara enskild eller egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om det finns ett äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandet i en fastighet så kan det påverka bodelningen.

Bodelning

Vid bodelningen räknar man först av vardera makens skulder på vardera makens tillgångar, som kan utgöra giftorättsgods, och sedan slår man ihop egendomen och fördelar det på lika lotter. Huvudregeln är alltså att var make svarar för sina skulder när äktenskapet upplöses. Detta innebär att om din make/maka stod för 70 % av skulderna på bostaden så ska detta räknas av på dennes giftorättsgods/ och eller enskild egendom inann bodelningen sker. Regler kring detta finner du i 11 kap. Äktenskapsbalken.

Vid dödsfall

När bodelning väl har skett så ska den avlidne maken/makans resterande egendom läggas in i dödsboet. Eventuella kostnader såsom avgifter för dödsboförättare, begravningskostnader etc. ska dras av som skulder på dödsboet innan tillgångarna fördelas mellan arvtagarna.

Vad du bör göra nu

I ditt fall kan jag inte se varför du skulle stå på 50 % av lånet efter bodelningen, eftersom din makes skulder bör räknas av från dennes egendom i samband med bouppteckningen. Jag råder dig att kontakta vår telefonrådgivning eller boka tid med en av våra jurister för att eventuellt utreda möjligheterna att klandra bouppteckningen. Du kan boka rådgivning på: http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick lite vägledning!

Med vänliga hälsningar

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2531)
2020-06-02 Är fastigheten jag fått i gåva giftorättsgods?
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning

Alla besvarade frågor (80701)