Bodelning vid äktenskapsskillnad.

2015-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Vår son köpte en fastighet 1996 byggde ut den 1998. Betalade allt själv .1999 flyttade hans flickvän in .Sedan 2011 blev hon hans fru .De har 2 gemensamma barn 10 o 7 år. Kan hon kräva ½ huset vid skilsmässa. De har även byggt ut 2010. Han har med hjälp av sin bror gjort dessa utbyggnader .Vilket har påverkat lånen på huset så de är låga. Hon har satt undan 400000kr utan hans vetskap för att köpa sig en lägenhet på annan ort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av 9 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att i bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. i 7 kap. 1 § ÄktB stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Tex kan nämnas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.

Svaret på din fråga är alltså att om din son och hans fru väljer att skilja sig kommer huset ingå i bodelningen och delas på hälften. Även fruns 400 000 kr som hon satt undan kommer att ingå i bodelningen och delas på hälften. Till sist kan sägas att om det med hänsyn till äktenskapets längd, till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som redogjorts för ovan, så finns en möjlighet till jämkning i 12:1 ÄktB. Vid sådan jämkning kan alltså den egna maken få behålla mer av sitt giftorättsgods, d.v.s. det sker då ingen likadelning utan fördelningen kan t.ex. ske på så sätt att en make får 2/3 och den andra 1/3 av giftorättsgodset. Huvudregeln är dock att giftorättsgodset ska delas lika.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (968)
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (85453)