Bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-09-20 i Bodelning
FRÅGA
Ska skilja mig , vi bor i ett radhus men jag står inte på huset , det gör min man. Vilka rätt har jag till hälften ?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du om du har rätt till hälften av värdet på huset när ni skiljer er?

Vi kan börja med att konstatera att ifall makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad (skilsmässa). Har ni barn som bor hemma under 16 år krävs betänketid om 6 månader före äktenskapsskillnad kan ske - 5kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske, dvs då ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning - 9kap 1§ ÄktB. Bodelning skall göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena som finns samma dag som ni ansökte om äktenskapsskillnad - 9kap 2§ ÄktB.

Gifta par har rätt till hälften av värdet på giftorättsgodset, dvs all den egendom som makarna har fört in i boet tillsammans och som de har köpt under äktenskapet - 10kap 1§ ÄktB. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och detta ska alltså delas lika mellan dig och din make - 7kap 1§ ÄktB. Om något är enskild egendom ska detta inte ingå i bodelningen, dvs det ska inte delas upp lika vid äktenskapsskillnad. Vad som utgör enskild egendom står i 7kap 2§ ÄktB.

Jag kan dessvärre inte ur er fråga utläsa ifall er man har fått huset i gåva/testamente eller om äktenskapsord finns, jag kommer därför fortsättningsvis utgå ifrån att detta INTE finns. Jag kommer alltså vidare i mitt svar utgå ifrån att er make har köpt huset för er gemensamma användning. I detta fall kvittar det vem av er som står som ägare till huset, ni ska ändå dela lika på dess värde vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad - jämför med 7kap 4§ ÄktB. Detta gör att du har rätt till hälften av värdet på huset, oberoende av om din man står som ensam ägare. (Tänkt dock på att kostnader för bl.a. lån/mäklararvode/värderingskostnad/skatt först kan behöva avräknas på husets totala värde innan ni kan få ut er respektive del.)

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!


Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86944)