Bodelning vid äktenskapsskillnad

2019-04-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Ska gifta mej snart Min blivande fru äger bostaden Min fråga är vad skulle hända om vi skiljer oss eller om någon av oss går bort ...Tänker på alla investeringar jag gjort i huset mm Hur ska jag säkra upp de ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller genom att en av makarna avlider. När ett äktenskap upplöses fördelas makarnas egendom enligt reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB (här). Det betyder att ni delar lika på allt giftorättsgods, och giftorättsgodset är all egendom ni äger som inte räknas som enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB (här). Vad som räknas som enskild egendom framgår av 7 kap 2 § (här). Detta innebär att (förutsatt att din blivande fru inte fått huset som en gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom eller ärvt huset med villkoret att det ska vara enskild egendom) huset kommer att ingå i ert giftorättsgods vid en eventuell bodelning och att ni därför kommer dela lika på värdet.

Om det skulle vara så att någon av er går bort görs också en bodelning enligt äktenskapsbalken innan arvet fördelas.

Det spelar alltså ingen roll att det är din fru som äger bostaden idag, eftersom ni kommer äga den tillsammans när ni ingår äktenskap. Skulle ni däremot inte vilja att en eventuell bodelning görs enligt reglerna i äktenskapsbalken kan ni välja att skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer hur er egendom ska fördelas vid en eventuell skilsmässa.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80336)