Bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-02-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift sedan 23 år men nu lutar det åt skilsmässa. Vi bor i villa som endast min man står som ägare till.Jag är sjukpensionär och har liten inkomst.Vad händer med villan vid skilsmässa,måste jag lösa ut honom för att kunna flytta?Han säger att jag inte kan skilja mig för att jag inte kommer att ha råd med det.Det känns inte särskilt lockande att stanna i ett uselt ältenskap av ekonomiska skäl...Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte så att du behöver lösa ut din make för att kunna flytta. Eftersom att ni är gifta räknas all egendom som giftorättsgods. Detta under förutsättning att egendomen inte utgör enskild egendom, 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. Egendomen kan till exempel vara enskild till följd av ett äktenskapsförord, se 7 kap 2 § Äktenskapsbalken. Eftersom att du inte skriver något om att det finns enskild egendom utgår jag från att all egendom, inklusive huset, utgör giftorättsgods. Om ni skiljer er så kommer en bodelning att ske, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. I en bodelning kommer ert giftorättsgods att ingå, 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Huset kommer alltså att ingå i bodelningen. Värt att påpeka är att din sjukpension skulle kunna undantas från bodelningen i enlighet med 10 kap 3 § stycke 3 Äktenskapsbalken. Gällande det som ingår i bodelningen ska ni dela lika på detta, 11 kap 3 § Äktenskapsbalken.

Låt oss, för enkelhetens skull, säga att det enda som ska ingå i bodelningen är huset. Huset är värt 2 miljoner. Din make står som ägare på huset och det tas därför upp som en post på hans sida. Eftersom att det nu endast är huset som ingår så finns det 0 kr på din sida. Det ni ska dela lika på blir därför 2 miljoner (2 + 0 = 2). Du ska alltså få en miljon och din make en miljon. Under förevarande omständigheter ska du vid en skilsmässa erhålla 1 miljon från din make. Du kommer alltså inte att behöva köpa ut honom, utan det är han som kommer att behöva föra över egendom till dig. Detta är som sagt under förutsättning att det rör sig om giftorättsgods och inte om enskild egendom.

Äktenskapsbalken hittar du, här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?