FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/03/2018

Bodelning & värdering av hus

Hej! Min fru och jag skall separera. Vi har tillsammans ägt ett hus i 10 år. Eftersom jag haft den högsta inkomsten ,har jag dragit lasset för boendet (lån/räntor/el mm, med ca fördelning 70-80%). jag har dessutom bekostat förbättringar på fastigheten, så att värdet stigit med 2-300.000:-. Jag vill bo kvar på fastigheten, och överta lån/lösa ut frun. Min fråga är om jag kan hävda att hon inte bidragit till sin halva del under dessa 10 år,

och därför inte heller skall lösas för halvt värderingsbelopp, efter de förbättringar jag gjort, och betalt.

Har prata med min bank, och kan få kontoutdrag för alla år, där jag klart kan påvisa att jag betalt stordelen

av kostnaderna för boendet.

Tacksam för svar.....

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att ni är dagsläget är gifta och då du inte nämner eventuellt äktenskapsförord kommer jag att utgå från att sådant inte finns när jag besvarar din fråga.

Vid en äktenskapsskillnad ska en bodelning göras där allt giftorättsgods, det vill säga sådant som inte är enskild egendom, delas lika mellan makarna (7 kap 1 § och 10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Skulder ingår inte i bodelningen men innan fördelningen av boet äger rum ska avräkning från giftorättsgodset göras så att skulderna täcks (11 kap 2 § äktenskapsbalken).

Det saknar betydelse vem som står som ägare på huset, har betalat mest eller dylikt. Huset ska, om det inte är enskild egendom, ingå i bodelningen. Det vill säga, din fru har rätt till hälften av värdet.

När det kommer till värderingen av huset kan du dra av förbättringskostnader för att minska värdet och på så sätt lösa ut din fru för en lägre summa (45 kap 11 § inkomstskattelagen).

Formel: Marknadsvärdet - latent reavinstskatt - fiktivt mäklararvode

När du beräknar den latenta reavinstskatten får du dra av dina förbättringskostnader. Beräkningen ser ut på följande sätt.

Marknadsvärde - Inköpspris - Förbättringskostnader - Fiktivt mäklararvode = Kapitalvinst

Kapitalvinst x 0,22 = Vinstskatten

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare