Bodelning under pågående äktenskap

2019-09-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej, kan man göra en bodelning under pågående äktenskap? För framtida situationer som skilsmässa och dyl. Vad händer då med ev. Äktenskapsförord??Har vid ett tillfälle blivit lurad att skriva på ett sådant!Tacksam för svar! Kristina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Det är möjligt att göra en bodelning även under ett pågående äktenskap, om makarna är ense om fördelningen. I detta fall kan makarna genom en skriftlig anmälan till Skatteverket välja att fördela sin egendom genom bodelning (9 kap 1 § 2 st ÄktB). Till skillnad från vid bodelning med anledning av skilsmässa finns ingen möjlighet att begära en bodelningsmans hjälp, utan syftet med att göra en bodelning under pågående äktenskap är helt enkelt att som makar klargöra ägandeförhållandena självmant och med enighet.

Med tanke på att förfarandet bygger på frivillighet, är det inte möjligt att använda det för att kringgå ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att jämka äktenskapsförord, om ett villkor i det med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt. I dessa fall får villkoret jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen (12 kap 3 § ÄktB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
MI13Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-08 14:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2300)
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?
2019-09-16 Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?

Alla besvarade frågor (72978)