Bodelning under pågående äktenskap

2019-09-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej, kan man göra en bodelning under pågående äktenskap? För framtida situationer som skilsmässa och dyl. Vad händer då med ev. Äktenskapsförord??Har vid ett tillfälle blivit lurad att skriva på ett sådant!Tacksam för svar! Kristina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Det är möjligt att göra en bodelning även under ett pågående äktenskap, om makarna är ense om fördelningen. I detta fall kan makarna genom en skriftlig anmälan till Skatteverket välja att fördela sin egendom genom bodelning (9 kap 1 § 2 st ÄktB). Till skillnad från vid bodelning med anledning av skilsmässa finns ingen möjlighet att begära en bodelningsmans hjälp, utan syftet med att göra en bodelning under pågående äktenskap är helt enkelt att som makar klargöra ägandeförhållandena självmant och med enighet.

Med tanke på att förfarandet bygger på frivillighet, är det inte möjligt att använda det för att kringgå ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att jämka äktenskapsförord, om ett villkor i det med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt. I dessa fall får villkoret jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen (12 kap 3 § ÄktB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll