Bodelning under betänketiden?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA
hur vet jag om min maka begärt bodelning under betänketiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska som utgångspunkt förrättas när äktenskapet upplösts. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap 4 § ÄktB). Denna regel innebär att makarna inte behöver avvakta betänketidens slut för att få till stånd en bodelning. Bodelningen förrättas som utgångspunkt av makarna tillsammans (9 kap 5 § ÄktB). Bestämmelsen ifråga avser sådan bodelning som makarna själva förrättar. Om de inte kan komma överens om hur bodelningen ska göras, kan en eller båda makarna gemensamt begära att bodelningsförrättare ska utses.

Om makarna inte kan enas om en bodelning ska domstolen på ansökan av en make förordna någon att vara bodelningsförrättare (17 kap 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen (17 kap 6 § ÄktB).

Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare ska, om mål om äktenskapsskillnad pågår, göras i målet (17 kap 2 § ÄktB). Tiden då ett mål om äktenskapsskillnad pågår är från att talan väckts till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (9 kap 12 § ÄktB).

Om du och din maka kommer överens, och hon vill göra en bodelning under betänketiden, kommer hon med sannolikhet kontakta dig för att ni ska förrätta bodelningen tillsammans. Om ni inte kommer överens över hur bodelningen ska göras, kan din maka i domstol begära att en bodelningsförrättare utses. Du kan då få reda på att hon begärt bodelning i samband med målet om äktenskapsskillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)