Bodelning under betänketid

2019-11-08 i Bodelning
FRÅGA
När man ska skiljas och har betänketid pga. att man har barn under 16år Hur kan man kräva tidig bodelning, redan under betänketiden? Jag vill helst inte gå till tingsrätten. Kan jag tvinga min fru till bodelning utan att gå till tingsrätten och be om bodelningsförrättare?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Härmed ska jag utreda den första frågan som du har vilket är om du kan begära att en bodelning ska ske under pågående betänketid. Reglerna för att besvara din frågar finner vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning under betänketid

Utgångspunkten är att bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts. Men om någon av makarna, antingen dig eller din fru, begär bodelning under den tiden då ett mål om äktenskapsskillnad pågår så ska bodelningen ske genast. Det innebär att ni inte behöver vänta ut betänketiden för att göra bodelning. Du kan alltså begära att bodelning ska ske redan under betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB).

Oeniga om bodelning

Utgångspunkten är att bodelningen ska utföras av du och din fru tillsammans. Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig men det finns inget krav på att avtalet ska registreras hos någon myndighet. Dock finns det möjlighet att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket om ni skulle vilja det. Det enda som krävs för bodelningsavtalet att bli giltigt är båda makarnas underskrift (9 kap. 5 § ÄktB). Om din fru inte vill skriva under bodelningsavtalet eller ni av någon annan anledning inte kommer överens om bodelningen så kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Bodelningsförrättaren skriver sedan ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde (17 kap. 5-6 §§ ÄktB).

En bodelning ska ske enligt lag, skulle din fru vägra att utföra bodelning eller om ni i övrigt inte är eniga om hur bodelningen ska ske så kan du ansöka hos tingsrätten för en bodelningsförrättare. Det finns alltså inget annat "medel" för dig att tvinga din fru till bodelning inom ramen för lagen.

Sammanfattning

Du kan begära att bodelning ska ske genast utan att det föreligger något hinder i följd av en pågående betänketid. Om ni är oeniga om hur bodelningen ska utföras finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av en domstol och det går på så sätt inte att undvika att besöka tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77530)