Bodelning under äktenskap och arv

2017-04-07 i Bodelning
FRÅGA
Min make och jag har gjort en bodelning inom äktenskapet. Vad gäller vid arv dvs om någon av oss går bort ärver vi ändå varandra eftersom vi är gifta eller ärver våra barn oss direkt (vi har två barn tillsammans)? Vår önskan är att jag ärver min make medan våra barn ärver mig (med min pappa som ansvarig för arvet tills de är myndiga). Kan man skriva ett testamente som täcker denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9:1 2 st ÄktB är det möjligt att göra en bodelning under äktenskapet, trots att ingen äktenskapsskillnad föreligger. En sådan bodelning är en frivillig ekonomisk uppgörelse, som reglerar giftorättsgodset makarna emellan. Dvs den egendom som en make erhåller ur en sådan bodelning blir inte enskild egendom utan giftorättsgods, och ingår följaktligen i en framtida bodelning (som sker exempelvis vid dödsfall).

En bodelning under äktenskapet påverkar således inte den efterlevande makens rätt till framtida arv.

Om en av er går bort, går makes arvsrätt före bröstarvingar, 3:1 ÄB. Era två barn får således rätt till efterarv efter den först avlidne maken, som de får ut när den andra av er sedan går bort.

Som huvudregel kan man inte göra sina barn arvslösa, men så som jag förstår det vill ni fortfarande att era barn ska ärva från sin pappa, bara det att du vill ärva först. Helt enkelt vill ni uppnå samma resultat som lagstiftningen redan medger. Ni kan absolut upprätta ett sådant testamente, men ni måste skilja på fri förfoganderätt och full äganderätt. Viktigt att ha i åtanke är att om ni upprättar ett testamente som ger den andra maken full äganderätt, kan det angripas av barnen då de alltid har rätt till laglotten (hälften av arvslotten) 7:3 ÄB. Men då det inte verkar som om ni vill göra barnen arvslösa efter den ena föräldern, är detta troligtvis inte aktuellt.

Det är således inte nödvändigt att upprätta ett testamente med sådant innehåll då den legala arvsordningen som följer av Ärvdabalken redan kommer ge ett sådant resultat som ni vill uppnå.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2837)
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?
2021-07-31 Sambolagen - apartment and household goods

Alla besvarade frågor (94564)