Bodelning sju år efter skilsmässa och ersättningsskyldighet för makes avbetalade skulder

2020-11-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, mina föräldrar skilde sig för 7 år sedan. Han hade svikit familjen ganska rejält och ingen bodelning gjordes i samband med detta. Han lämnade utan bråk och tog enligt honom på sig gemensamma lån. Även en andelsstuga i fjällen köptes under deras tid tillsammans. Vad kan ha kräva av min mor vid en eventuell bodelning efter 7 år? Kan hon bli skyldig att ersätta honom för lån han har betalat av?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du över hur lång tid efter skilsmässa som man kan kräva bodelning samt om man vid en bodelning blir skyldig att betala för lån som redan avbetalats av den andra maken.

Bodelning

Regler kring äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör genom skilsmässa bör bodelning ske enligt 9 kap 1 § ÄktB. Genom bodelning delas giftorättsgods upp mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). Till giftorättsgods hör allt som makarna äger, tillsammans eller var för sig, som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådant som enligt testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev gjorts till just enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). I ditt fall förstår jag det som att det inte fanns något äktenskapsförord eller dylikt och att all egendom var giftorättsgods.

Hur lång tid efter skilsmässa kan man kräva bodelning?

Det finns ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter en skilsmässa bodelning ska ske. Bodelningen ska däremot göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid tiden för skilsmässan. I dina föräldrars fall ska bodelningen alltså baseras på giftorättsgodset och skulderna för sju år sedan (9 kap. 2 § ÄktB)

Trots att det inte finns någon tidsgräns i lagen har Högsta domstolen i vissa fall ansett att man inte kan låta bli att begära bodelning under hur lång tid som helst. För att kunna vänta länge med bodelning ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför man har väntat så länge. Högsta domstolen har dock inte slagit fast någon exakt tidsgräns för hur länge man kan vänta innan rätten att begära bodelning går förlorad.

I ett fall från Högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) hade ena maken väntat tjugofyra år med att begära bodelning och då ansågs det vara för lång tid. I ett annat fall (NJA 2009 s. 437) hade en make väntat i tio år, men eftersom personen hade en rimlig förklaring till att det hade dröjt så lång tid så fick personen fortfarande kräva bodelning.

Kommer din mamma bli tvungen att ersätta redan avbetalade lån?

Som jag förstår din fråga så har din pappa tagit över lånen och betalat av dessa efter skilsmässan. Som nämnt ovan ska bodelningen ta sin utgångspunkt i egendomsförhållandena för sju år sedan. I en bodelning säger man att man delar upp makarnas egendom på andelar (11 kap 1 § ÄktB). Från sin andel får sedan vardera maken dra av sina skulder, som huvudregel med undantag från skulder som är relaterade till enskild egendom, enligt 11 kap 2 § ÄktB. Det kvarvarande delas sedan lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Detta säger följande i ditt fall: bodelningen ska baseras på dina föräldrars giftorättsgods vid äktenskapsskillnaden och hur deras skuldförhållanden såg ut då, det spelar med andra ord ingen roll att förändringar skett sedan dess. Däremot, om dina föräldrar hade lånen gemensamt vid äktenskapsskillnaden, så kan detta innebära att även din mamma får göra avdrag för hälften av dessa vid bodelningen. Även din mamma får alltså göra avdrag för de skulder hon eventuellt hade för sju år sedan.

Vad gäller i ditt fall?

Om din pappa fortfarande har rätt att kräva bodelning efter sju år beror alltså lite på vilken ursäkt han har för att ha väntat så länge. Det är möjligt att begära bodelning sju år efter en skilsmässa men då ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför han inte har begärt bodelning tidigare. Om din pappa inte har något bra skäl till att han väntat så långe med bodelningen är min bedömning att det kan bli svårt för honom att få till en bodelning överhuvudtaget.

Jag kan inte med säkerhet svara på om din mamma kommer bli tvungen att betala något på lånen nu sju år senare. För att kunna ta ställning till detta behövs information om hur skulderna såg ut vid äktenskapsskillnaden, vem stod på skulderna då? En bra huvudregel att ta med sig är dock att utgångspunkten för bodelningen alltid är egendomsförhållandena vid skilsmässan. Att detta har förändrats senare genom att vissa lån nu är avbetalade, vissa nya lån kanske har tillkommit eller att någon av makarna har ökat/minskat sina tillgångar spelar alltså normalt sett ingen roll.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Om du har fler frågor eller önskar specificera din frågeställning är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Att göra en bodelning långt efter skilsmässa kan vara svårt just eftersom man behöver kartlägga hur egendomsförhållandena såg ut vid tidpunkten för skilsmässan. Du eller din mamma har möjlighet att boka tid med någon av våra jurister här om ni behöver ytterligare hjälp med detta.

Med Vänliga Hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92181)