Bodelning särbos

2018-01-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej, för fyra år sedan bestämde sig min särbo att köpa en lägenhet till mig så att jag kunde bo närmare honom. Vi har nu valt att avsluta vårat förhållande. Har jag rätt till halva vinsten nu när han ska sälja lägenheten eftersom jag bott här i fyra år nu och betalat hela hyran själv. Eller har jag ingen rätt eftersom vi inte båda två stått skrivna på adressen trots att inga kontrakt skrivits och heller inga avtal?
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall så gäller frågan vad man juridiskt sett har rätt till vid ett upplösande av förhållande. Regler för det här finns när det gäller makar, alltså om man är gift, eller om man är sambo. För att man ska räknas som sambo så krävs det att vissa kriterier är uppfyllda. Dessa är att man ska stadigvarande bo tillsammans, ha ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll. Regleringen finns i sambolagen. Eftersom ni i det här fallet var särbos så kommer inte kriterierna för sambos att vara uppfyllda. Reglering för vad som händer vid upplösande av särboförhållande finns inte i svensk rätt.

För dig får det betydelsen att vid en försäljning så kommer vinsten att gå till ägaren av bostaden, alltså den av er som står på lagfarten. Då det inte finns något internt avtal mellan er om att vinsten ska fördelas vid en försäljning så finns det inte några möjligheter för dig att kräva pengar från ditt ex.

Om det dock har varit så att ni har båda två bott i lägenheten och använt den som ert gemensamma hushåll och att ni har bott där under en längre tid vilket kan likställas med stadigvarande kommer ni ändå att falla in under sambolagens regler. Då kommer bostaden att räknas som samboegendom och vinsten ska då delas lika mellan er vid ett upplösande av förhållandet. Det här är alltså dock endast om ert förhållande kan gå att jämställa med ett samboförhållande och inte ett särboförhållande. Annars finns det tyvärr inte så mycket du kan göra för att påverka att du ska få en del av vinsten förutom att komma överens med ditt ex.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?