Bodelning samt att i första hand få sin egendom på sin lott

2020-03-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag sparade i aktier via mitt företag och fick i gåva 1 aktie från företaget för varje jag köpte tot 500 , varav 250 var gåva från företaget . Nu vid bodelningen vill min ex ha hälften av 500 aktier, kan jag hävda att 250 är mina då jag fått de som gåva men att vi delar resterande 250? Vi var inte gifta då jag förvärvade aktierna.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller bodelning så regleras det i 11 kap äktenskapsbalken (ÄktB). När det kommer till äktenskapsskillnad så handlar det inte om att tillgångarna i sig ska delas mellan makar utan värdet av tillgångarna, sedan ska tillgångarna fördelas på respektive make. Eftersom du inte nämner något om att gåvan är att betrakta som enskild egendom, det vill säga egendom som inte ska ingå i bodelningen, så förutsätter jag att så inte är fallet och utgör därmed giftorättsgods.

Eftersom frågan inte handlar om hur en bodelning går till så redogör jag inte för de generella reglerna. Efter det att era respektive andelar i boet har räknats ut och skuldtäckning skett,så ska det som återstår delas mellan er, 11 kap 3 § ÄktB. Det är något som sker med en s.k lottläggning. Då har du, i egenskap av ägare till aktierna, rätt att i första hand få din egendom på din lott, 11 kap 7 § ÄktB. Således har du rätt att få aktierna på din lott, men värdet av aktierna kommer fortfarande delas mellan er (om ni gör en bodelning enligt ÄktB eftersom det råder en dispositivitet vad gäller bodelning).

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84264)