FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/12/2017

Bodelning samboförhållande och äktenskap

Hej min fråga är:

X har en egen bostad som han själv står som ägare till och har haft den i ca 2 år och han själv betalar av lånet till lägenheten. Han har träffat en tjej och tjejen tänker flytta in hos honom nu. Vad skulle hända med bostaden om dom separerades? Har tjejen någon rätt att dela bostaden vid en separation?

1. Vad är reglerna när de är vanliga par men bor tillsammans och separeras?

2. Vad är reglerna om de är sambo och de separeras?

3. Vad är reglerna om de är gifta och separeras?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § sambolagen. Så länge paret i det första scenariot du nämner har gemensam permanentbostad, gemensamt hushåll och det inte rör sig om en mycket kortvarig förbindelse faller de alltså under definitionen sambor i sambolagen. Detta innebär att sambolagen är tillämplig i både det första och andra scenariot du tar upp.

För att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna svara på din fråga ska jag först förklara vad som gäller i det fall paret är sambor, och sedan vad som gäller om de är gifta.

Samboförhållande

När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär det, 8 § sambolagen. I bodelningen ska samboegendom ingå. Samboegendom består av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Eftersom bostaden var förvärvad innan paret träffades är den alltså, trots att den utgör gemensam bostad, inte förvärvad för gemensam användning. Detta innebär att bostaden inte ska betraktas som samboegendom och den ska därför inte ingå i en bodelning.

Äktenskap

Vid en eventuell skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Huruvida bostaden ska ingå i bodelningen beror alltså på om bostaden är enskild egendom eller giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord eller villkor i samband med arv, gåva eller testamente gjorts till enskild, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Om ägaren till bostaden inte vill att bostaden ska ingå i en eventuell bodelning skulle jag alltså rekommendera att makarna skriver äktenskapsförord om att bostaden ska vara enskild egendom. Om ägaren har fått bostaden genom gåva, arv eller testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom behövs dock inte detta.

Sammanfattning

Om paret är sambor och bostaden förvärvades innan samboförhållandet inleddes är den inte att betrakta som samboegendom eftersom den inte förvärvats för gemensamt bruk. Bostaden ska i så fall inte ingå i en eventuell bodelning. Om paret istället är gifta är huvudregeln att all egendom som inte är enskild ska ingå i bodelningen. Det krävs därför att bostaden har gjorts till enskild egendom för att den andra maken inte ska kunna göra något anspråk på den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000