Bodelning - preskription?

2019-06-22 i Bodelning
FRÅGA
Kan min ex fru begära pengar efter en fastighetsförsäljning, 21 år efter skilsmässa? Hon lämnade mig och flyttade till Finland och ingen bodelning skedde då.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses, att man skiljer sig, så ska det ske en bodelning göras, vilket framgår av 9 kap 1 § äktenskapsbalken. I regel ska en bodelning ske efter äktenskapsskillnad, men det finns undantag om makarna haft inbördes avtal som säger att all egendom är enskild.

Hur länge kan man påkalla bodelning?

I äktenskapsbalken finns det inte reglerat i lag någon tidsfrist för när en bodelning ska ske, därmed har en make i princip rätt att påkalla bodelning närsomhelst. Om en bodelning sedan sker ska dock bodelning göras i enlighet med de förhållande som var den dag då frågan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Det brukar i juridiska termer kallas för den kritiska tidpunkten. Det betyder att det som ni hade som egendom då ska räknas och delas lika, inte det som är idag. Det vill säga ska det vara fastighetens värde för 21 år sedan.

Rättsfall från Högsta Domstolen

Högsta domstolen har i ett antal fall diskuterat denna fråga dock. Där har HD konstaterat att om en make under en lång tid underlåter att påkalla bodelning och inte kan ge en rimlig förklaring för dröjsmålet, så kan denna rätt anses ha gått förlorad genom så kallad eftergift. De har dock inte fastställt någon form av tidsgräns för när makens rätt att påkalla bodelning går förlorad och har övergått till att maken anses ha eftergett sin rätt till bodelning.

I NJA 1993 s. 570 hade en make väntat 24 år på att påkalla bodelning, ansåg HD att den maken hade förlorat sin rätt att kunna påkalla bodelning. Andra rättsfall där bodelningsrätten har ansett gått förlorad där det gått mer än 20 år är NJA 1935 s. 613 och NJA 1937 s. 180.

I NJA 2009 s. 437 hade en make väntat 10 år med bodelningen, men hade en förklaring till varför maken hade dröjt med begäran. HD fann i detta fall att maken inte hade eftergett sin rätt till bodelning.

All bedömning som görs kring detta bedöms från fall till fall och alla är olika. En generell utgångspunkt som man kan säga att om maken haft en bra förklaring varför det skett ett dröjsmål med begäran på bodelning och hur lång tid som har gått. Jag kan konstatera att ditt fall ligger närmare det första eftersom det har förflutit 21 år och flyttade som jag förstår det direkt till Finland. Efter de två rättsfall ovan skulle man kunna ge en slutsats om att vänta 21 år kanske är för långt och om det dessutom inte finns en rimlig förklaring varför förfrågan kommer först nu. Jag skulle nog kunna säga att hennes rätt till bodelning har hon eftergett, men jag kan inte säga det helt eftersom jag inte har alla omständigheter, men jag kan säga att det talar starkt i din riktning i alla fall!

Om du vill ha mer hjälp kan du höra av dig till mig eller till någon av mina kollegor här på Lawline. Ett ytterligare tips är att du kanske vill prata med en jurist vidare om detta. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82648)