FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2017

Bodelning på grund av äktenskapsskillnad

Hej Vi ska skiljas och har köpt möbler och motorcykel mm! Min man hade i stort sett bara med en tv bänk! Soffan är min sons, och ett gammalt linneskåp har jag ärvt från min farmor 1981! Vi sålde eller gav bort alla mina möbler sen flyttade vi till en annan lägenhet och köpte nytt! Hur gör vi nu? Det mesta står på mig eftersom han varit hos kronofogden många år! Jag lånade upp mitt lån 50000kr så han är snart struken från kronofogden! Hur gör vi med möbler o lån mm?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur ni ska fördela er egendom, samt vad som händer med era skulder, vid en bodelning p.g.a. Äktenskapsskillnad (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Det är alltså detta jag kommer att besvara nedan.

Till att börja med kan sägas att det som ska ingå i en bodelning är giftorättsgodset, det vill säga sådan egendom som inte är enskild (7 kap 1 § och 10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Det är egendomsförhållandena på brytdagen, då talan om äktenskapsskillnad väcktes, som är avgörande. Vidare svarar varje make för sina egna skulder, detta innebär att var make, från sitt giftorättsgods, får dra av så mycket att skulderna täcks (11 kap 2 § Äktenskapsbalken).

För att få klarhet i egendomsförhållandena rekommenderar jag er att göra en bouppteckning där alla tillgångar och skulder presenteras (9 kap 7 § Äktenskapsbalken). Det är endast er egendom som ska ingå i en bodelning, er sons soffa ska ni därför bortse ifrån.

Efter upprättad bouppteckning ska en andelsberäkning göras så att ni vet hur stort värde vardera make ska gå in med i bodelningen (11 kap 1 § Äktenskapsbalken).


Exempel

Du har egendom till ett sammanlagt värde på 800 000 kr och skulder till ett värde av 100 000

Du kommer alltså att gå in i bodelningen med 700 000 kr (800 000 - 100 000)


Din man har egendom till ett sammanlagt värde på 600 000 kr och skulder till ett värde av100 000

Han kommer alltså att gå in i bodelningen med 500 000 kr (600 000 - 100 000)


Dessa två summor läggs sedan samman och fördelas lika mellan er (11 kap 3 § Äktenskapsbalken).

700 000 + 500 000 = 1 200 000
1 200 000/2 = 600 000

Ni båda har alltså rätt till en andel av boet värd 600 000 kr.


Det saknar betydelse att det endast är du som står som ägare till den större delen av egendomen. Det är endast om egendom har gjorts till enskild som den kan borttas från bodelningen. Detta kan t.ex. ha skett genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev med föreskrift om att egendomen ska vara enskild.

När ni har gjort andelsberäkningen är det dags för lottläggning, d.v.s. fördelning av den faktiska egendomen. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som maken önskar (11 kap 7 § Äktenskapsbalken). Andel och lott ska i slutändan vara lika stora, den make som har ett överskott måste således antingen skifta över egendom eller pengar till den make som har ett underskott (11 kap 9 § Äktenskapsbalken).

Avslutningsvis vill jag bara poängtera att det kan vara väldigt svårt att få till en korrekt bouppteckning och bodelning på egen hand, jag skulle därför rekommendera er att anlita någon som kan hjälpa er med detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000