Bodelning och särkullbarns rätt till arv

man A, kvinna B. B har 4 barn från tidigare äktenskap. B dog nyligen.

Innan giftemålet:

mannen flyttade in till kvinnan. Sålde sitt hus och köpte ett annat. (bostad med större verkstad, hyrde ut bostaden till helt utomstående). Hade sin rörelse i verkstaden.

De köper här även ett större fritidshus, som av skattetekniska skäl (?) mannen står som ägare på.

efter giftemålet:

mannen säljer sin "extra bostad med tillhörande verkstad". (och får mycket bra betalt)

Kvinnan dör.

Fråga: Jag tror mig veta att mannen äger 50% av kvinnans hus. Och att kvinnans barn får dela lika på de resterande 50%.

De kan kräva arvet nu, men kan även välja att vänta. Rätt så långt?

Vidare:

Mannen påstår att barnen ej har någon rätt till varken kapitalet från hans sålda "extra-hus", eller att de inte har något i heller från det gemensamt inköpta fritidshuset.

Kan det fungera så? Han äger 50% i hennes , men hon äger inget av hans?

Inga äktenskapsförord skrivna vad som framkommit hittills.

De 4 barnen (alla myndiga) har det mycket skralt ekonomiskt, och att anlita advokat är inte en ekonomisk option. I varje fall inte utan att någon med juridisk kännedom kan i varje fall tro att de kan uppnå något med det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arvsrätt och äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)

När två personer gifter sig blir deras egendom enligt huvudregeln giftorättsgods om inget äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev säger något annat. Det spelar ingen roll om egendomen förvärvas före eller under äktenskapet. Eftersom äktenskapsförord i ditt fall saknas och du inte nämner något annat så förutsätter jag i mitt svar att huvudregeln således blir gällande. Detta innebär att alla A och Bs egendomar inklusive Bs hus, fritidshuset och kapitalet från försäljningen av As extra bostad är giftorättsgods. (7 kap 1 § ÄktB)

När du säger att mannen äger 50% av kvinnans hus, har du rätt i det att A vid bodelning har rätt till hälften av Bs samlade egendomar - också 50% av huset. På samma sätt har dock B rätt till hälften av As samlade egendomar.

Att A och Bs egendomar är giftorättsgods blir väldigt viktigt för de fyra barnen. När B dog så upplöstes nämligen äktenskapet med A. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Först gör man avdrag för eventuella skulder. Sedan läggs A och Bs samlade gemensamma egendomar (giftorättsgodset) förenklat samman och delas på två. (1 kap 5 §,9 kap 1 §, 11 kap 3 § ÄktB).
Den ena halvan blir som du säger mannen As genom äktenskapet och den andra delen tillfaller kvinnan Bs fyra barn genom arv. Barnen har lika arvsrätt och får dela lika på arvet. (2 kap 1 §, 3 kap 1 § ÄB)
Eftersom de är särkullbarn har de rätt att få ut arvet direkt, men de kan precis som du säger välja att vänta. De avstår då arvet till förmån för A som får pengarna med fri förfoganderätt. Barnen får istället sina andelar vid As död. ( 3 kap 1 §, 2 §, 9 § ÄB)

Vidare finns en skyddsbestämmelse för efterlevande make som kan vara bra att känna till. Den blir tillämplig om delen som tillfaller mannen A genom äktenskapet vid bodelningen understiger fyra prisbasbelopp. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket innebär att delen skulle behöva understiga 177 200 kronor för att göra regeln tillämplig. Om så är fallet så har A rätt att ur kvarlåtenskapen efter B, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom så att A tillsammans med den som A fick vid bodelningen får egendom som motsvarar 177 200 kr (3 kap 1 § 2 st). Storleken på de fyra barnens arvedel skulle då minska i motsvarande mängd.

Slutsats

Mannen A har alltså fel när han påstår att de fyra barnen inte har rätt till varken kapitalet från hans sålda "extra-hus" eller från det gemensamt inköpta fritidshuset. Samtliga av hans och Bs egendomar ska skuldtäckas och sedan läggas ihop och delas på två. Den ena hälften får han och den andra hälften tillfaller de fyra barnen genom arv. Jag föreslår att barnen i första hand pratar med mannen och hänvisar till att de enligt lag har rätt till detta. Lagen är här på barnens sida, så om hjälp skulle behövas med bodelning eller andra juridiska frågor, så är mitt råd till dig att barnen kontaktar en jurist, det kan de vinna på. De kan till exempel kontakta Lawlines jurister på info@lawline.se till konkurrensmässiga priser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”